Het vergeten herinneringsmonument Restant van de boerderij H33 van Sicco Mansholt na de 2e drooglegging, december 1945. G44 411 G38, Dhr. V.d. Zaag B64, Dhr. Van Til B81, Dhr. Haverkamp C15, C20, en C29, Dhr. Dieleman C16, Dhr. M. van Langerak diverse via de Zondagskrant, Mver. Karman- Zwaan Ki, Dhr. Holtrop J22, Dhr. Oostra H2, Dhr. Kerckhoffs H9 en H58, Dhr. Iwema H31 en H42, Dhr. P. Jansen voor de foto's L35, L36, L38 M5 en M7 en de ansichtkaarten. Dhr. van Vilsteren L14, B69 en M55. Krijn Dekker. Op onderstaande foto ziet u het monument dat op 28 augustus 2005 op de Brink te Slootdorp werd onthuld tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de Wieringermeer. Later werd dit gedenkteken overgebracht naar de binnenplaats van het Juffr. Van Harlingenhofje aldaar rond een grote rode beuk. De ballonnen werden aan het einde van de officiële verplaatsing opgelaten door bewoners van het Juffr. Vanharlingenhofje. Het lijkt ons een goede zaak om hen, die de polder hebben opgebouwd, jaarlijks te gedenken. Op bijhorende plaquette staat de volgende tekst: Herinneringskunstwerk ontworpen en uitgevoerd door Ryt Kooistra - Scholtens ter nagedachtenis aan dwe overleden inwoners van deze polder. U ziet 15 hardhouten meerpalen uitde grond komen zoals wij allen aan deze aarde zijn ontsproten. De cirkel stelt het leven voor dat begint met wit van de geboorte en eindigt met het zwart, voorstellende de dood. Daartussen de levensloop, waarin de kleurrijkheid van elk individu centraal staat. (De palen hebben allemaal een andere Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 42