Bedankt, maar ik ben er nog lang niet Ik (Krijn Dekker) ben bezig om de (oud-) pachters en vroegere en huidige eigenaren van de boerderijen in de Wieringermeer te inventariseren onder vermelding van de jaartallen. Ik maak hierbij gebruik van de pachterskaarten en zoek er foto's bij. Uiteraard foto's die niet in het archief van het Genootschap voorkomen. Daartoe stroop ikhetinternetaf; ooki.v.m. eventueel een brand of schuurverplaatsing zoals bijvoorbeeld G44 en G38 Ik heb al veel foto's zonder bijbehorend adres. Ikzoekfoto's van alle boerderijen van vóór de onderwaterzetting, in het water na 17 april 1945, van de restante na de tweede drooglegging en van na de wederopbouw. Foto'svan dezetijd kan ikzelfmaken. Kuntu mij aan dergelijke foto's helpen? Ik ben vrij vaak met mijn verzameling aanwezig op de zaterdagmiddag in het Genootschapshuis, waar u de foto's kunt bekijken en mij hopelijk weer een stapje verder kan helpen. De hierondervolgende personen wil ikgraag bedanken voor de geleverde hulp: Bas Blijdorp voor het ophalen van foto's van het internet. Mevr. Woudstra-Gorter B32, Dhr. Koekoek M19, Dhr. Viersen M28, Dhr. Van Nieuwenhuyzen D81 en H54, Dhr. Tjalma E18 en H46, Dhr. Geertsema H10, Mevr. List C28, A.van der Veldt H15, Dhr. In't Veld D48, Dhr. Muller D69, Dhr. Veenstra B44, Een en ander moet straks zichtbaar worden aan de hand van verzamelde verhalen, theaterproducties, kunstwerken, tentoonstellingen en educatieve programma's op de basisscholen. Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 41