Alaaf in de polder 55 jaar Carnaval in de Wieringermeer BELOOFD LAND Wat was, wat is, wat komen gaat Onderdezetitelheeftde Carnavalsvereniging "De Meerkoetelaars" een 160 pagina's tellend boekwerk uitgegeven. Hierin passeert een uitgebreid overzicht vanaf de eerste carnavalsviering in 1955 tot heden met daarbij zeer veel foto's, die een beeld geven van de ontwikkeling van het Carnaval in Wieringermeer in de loop der jaren. Dit boek is een "must" voor iedere (oud-) carnavalsvierder. Het historisch boekwerk - zeer humorvol geschreven- is voor 22,00 te koop bij ons Genootschap. De gehele opbrengst van de verkoop van dit jubileumboek komt ten goede aan de kas van ons Historisch Genootschap. Da's nog eens een ludieke geste van de Carnavalsvereniging!!! i Omslag jubileumboek Carnavalsvereniging. 'Er is geen verleden, geen toekomst, er is een eindeloos langgerekt heden" (M. Vasalis) Beloofd Land is de naam van het kunst- en erfgoedproject dat binnenkort van start gaat in de gemeente Wieringermeer. At veel voorbereidingen zijn getroffen. Het project behelst een driejarige zoektocht naar het culturele erfgoed van onze polder. Het eerste jaar (2009 -2010) gaat over het verleden: drooglegging, ontginning en werk van de pioniers. In het jaar erop staat het heden centraal: de tijd van ambitie, renovatie, fusieplannen met andere gemeenten en kijk op de polder nu. Het laatste jaar van het project wordt naar de toekomst gekeken: de agrarische veranderingen (glasbouw), het randmeer, (wel of niet?), toekomstige bedrijvigheid (met werk voor jong en oud?). Dit is het jaar van toekomstdromen. Hetprojectiseen initiatiefvan "HetCultureel Erfgoed Noord-Holland", waaraan wordt deelgenomen door o.a. de basisscholen het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer, de gemeente, de provincie, Triade, Noord-Hollandse kunstenaars van diverse pluimage en diverse verenigingen in de polder. 38 Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/7 1*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 40