onderzoeken. Marjan Schwegman werd lid van deze commissie Kossmann. De Commissie concludeerde dat het Instituut een grote bekendheid genoot, maar belangrijker, een groot draagvlak had onder de Nederlandse bevolking. Een belangrijke conclusie voor het voortbestaan van het instituut was dat er meer zuiver wetenschappelijk te werk moest worden gegaan en dat boven dien meer onafhankelijk van de Rijksoverheid en de politiek. Onder de nieuwe naam NIOD werd het instituut een onderdeel van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Het werkterrein van het NIOD werd uitgebreideren zou daardoorookcomplexer worden. Items van onderzoek werden o.a. de geschiedenis van uitkeringen aan oorlogsgetroffenen, de Nederlanders in interneringskampen in Japan, de val van de enclave Srebrenica in Bosnië, wat leidde tot het aftreden van het Tweede Kabinet Kok. En de deelname van Nederland aan de oorlog in Irak. Daar er niet steeds toegang wordt verleend tot alle bronnen, zoals i.v.m. de oorlog in Irak, verlopen zulke onderzoeken soms heel moeizaam. In verband met het laatstgenoemde item is het niet vreemd, dat Prof. Dr. Marjan Schwegman als directeur van het NIOD deel uitmaakt van de pas ingestelde Commissie Adams, die de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak gaat onderzoeken. Uitgebreid ging de spreekster in op de publieksfunctie van het NIOD. Door o.a. het uitgeven van diverse publicaties in de vorm van boeken en dvd's, het inrichten van tentoonstellingen en de verzorging van een zeer toegankelijke en uitgebreide website (www.niod.nl) probeert het NIOD het Nederlandse publiek te informeren. In een studiezaal aan de Herengracht wordt m.m.v. een correspondentieteam op een andere wijze contact met het publiek onderhouden. Een saillant detail is dat het NIOD zetelt in een statig pand aan de Herengracht in Amsterdam, waar in de oorlog de kluis van de Duitse bank in de kelder was te vinden. Als teken van dank mocht mevr. Schwegman na haar spreekbeurt uit handen van voorzitter Meeuwsen de dvd "Middenmeer e.o. in 1966", waar zij misschien zelf ook nog op staat, in ontvangst nemen. Zo kwam er een einde aan een leerzame en boeiende avond. Wjd. Wie van u heeft herinneringen aan het vieren van het Sinterklaasfeest tijdens de oorlogsjaren? Gebeurde dat toen wel? Heeft u verhalen en/of fotomateriaal daarvan meldt u dan aan bij de redactie, die het op haar beurt doorgeeft aan het NIOD. Een onderzoeker van het NIOD is op zoek naar ervaringen met het vieren van Sinterklaasfeest tijdens de oorlog. 37 Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 39