Van Alles Wat LEZING Marjan Schwegman Op dinsdagavond 25 november 2008 was Marjan Schwegman naar haar geboorteplaats Middenmeer gekomen om in De Oude Beurs voor de leden van ons Genootschap te vertellen over het werk van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, (NIOD), waarvan zij sinds 1 maart 2007 de directeur is. Na enkele woorden gewijd aan haar jeugdjaren in de Wieringermeer, wist zij haar gehoor op een zeer vlotte en geanimeerde wijze te boeien over de taak en betekenis van het NIOD. Als historica deed Marjan een beperkt onderzoek naar het verzet van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog en maakte studie van de geschiedenis van Italië. Deze leeropdracht voerde haar naar het Nederlands Instituut in Rome, waar zij naast studie en onderzoek cursussen gaf gedurende een periode van 4 jaar. Het NIOD is de opvolger van het RIOD (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie), dat begon in mei 1945. De Nederlandse Regering in Londen had tijdens de ballingschap aldaar reeds zo'n instituut bedacht. De taak was te onderzoeken hoe het echt in Nederland was geweest gedurende de oorlogsjaren naast alle oorlogspropaganda die over Nederland was uitgestrooid. Chef van het RIOD werd dr. L. de Jong, voormalig journalist van De Groene Amsterdammer en medewerker van Radio Oranje in Londen. Dankzij de vele televisie uitzendingen over de bezetting van Nederland kregen het RIOD en Loe de Jong grote landelijke bekendheid De bekende Dr. L. de jong achter de beschreven bezettingsjaren in 12 delen en 26 boekvormen. (Foto: Website NIOD). De eerste studie van het RIOD betrof de Razzia van Rotterdam. In opdrachtvan de NederlandseSpoorwegen werd door het RIOD een onderzoek gedaan naar de Spoorwegstaking. De onderzoeker ondervond hierbij nog al wat tegenwerking vanwege 'de dubbelrol' van de Spoorwegen in de oorlog. Hetverzetwaseenbelangrijkonderzoeksitem van L. de Jong. Hierbij werd nogal zwart-wit gedacht: Je was vóór of tegen de bezetter en handelde daarnaar. Eén van de opvolgers van De Jong, Prof. Hans Blom, had nogal wat bezwaren tegen dat zwart-wit denken van zijn voorganger. Zijn item was meer: Hoe overleefden de Nederlanders de oorlog? Hoe pasten zij zich aan aan de omstandigheden tijdens de oorlog? In 1997 werd in opdracht van de Onderwijsminister J. Ritzen een onderzoekscommissie ingesteld, die het voortbestaan van het RIOD moest 36 Kroniek no. 52, ye jaargang, 2009/7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 38