voor 6 personen, een patrouille. Na het ochtendreveil ontbeten de verschillende patrouilles gezamenlijk, gezeten op zelfgemaakte tafels en banken en daarna had elke groep z'n eigen programma: een fietstocht of een speurtocht, een bezoek aan een museum enz. Aan het eind van de Zomerkamp Bieslandse Bos. SCOUTING KAMPEERTERREIN BIESLANDSE BOS dag kookte elke groep z'n eigen maaltijd; daarbij werd gekeken wie het beste en het netste had gekookt, daar kon je zelfs een prijsje mee winnen. Het weer tijdens zo'n kamp werkte niet altijd mee. Zo herinnert Joop Slabbekoorn zich nog een kamp in Gaasterland. Op de fiets naar Balk, in de regen. Ter plaatse werden stenen trekovens gemaakt om op te koken. Door het natte weer kostte het veel moeite om de oven aan de praat te krijgen: een echte woudloper gebruikte natuurlijk geen papier, lucifers mocht nog net. De avond ervoor werd heel dun berkenbast verzameld en als het droog genoeg de klamme tent overleefde kon je daar het vuur mee aankrijgen. Het eten was vrij eenzijdig in Joop z'n herinnering, bij vrijwel elke maaltijd werd appelmoes geserveerd. Ondanks het slechte weer ("'s Morgens regen, 's middags regen, 's avonds regen", volgens Joop) had hij toch een prachtige tijd en vond hij het een geweldig kamp. Ongelukken geb-eurden er soms ook. Jan Hoornsman, in middels leider van de welpen, was met de padvinders op kamp in Soest. Op een gegeven moment lag iemand plat op z'n rug, van 10 m hoog uit een boom gevallen. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek het mee te vallen, maar de leiding moest van de schrik wel even bijkomen in een nabij gelegen kroeg. Nog een hopman, die genoemd mag worden is de heer Frijns. Zijn optreden kenmerkte zich door een grote openheid en gastvrijheid; de groep kwam vaak bij hem aan huisen ookzijn vrouwdeed enthousiast mee. Gezellig met z'n allen saté op stokjes rijgen en dat 's avonds roosteren op het kampvuur op de Robbenplaat (nabij de tv-mast). Het leiding geven was misschien wat minder, maar gezelligheid was troef. Ondanks die wat mindere discipline bleef het werken aan vaardigheden belangrijk: Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/7 uting

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 30