dat veel buitenactiviteiten op De Terp plaatsvonden, er stond daar een houten gebouwtje van waaruit gewerkt werd. Omdat de leiding nogweinigervaring had ging men op cursus naar Den Helder of ergens aan de kust (Bergen of Egmond) en zelfs een weekend in Baarn werd uitgetrokken om te leren hoe met kabouters en padvindsters om te gaan. Ondertussen (het is 1962) zijn de jongens verhuisd naar de oude huishoudschool te Slootdorp. O.a. Otto de Vries wordt daar nog als welp geïnstalleerd, hij is dan 7 jaar. De school is zo slecht dat al gauw wordt omgezien naar een andere locatie: een houten lokaal van de technische school van Middenmeer wordt vakkundig uit elkaar gehaald en onder deskundige leiding weer in elkaar gezet op het DWOW-terrein. De onderkomens van de jongens en de meisjes staan dan zo'n beetje naast elkaar, gescheiden door een greppel, dat nog wel. Ook de activiteiten waren nog gescheiden, alleen bij het organiseren van een bazaar trokken de padvinders gezamenlijk op om geld te verzamelen voor de onderhoudskosten en voor de zomerkampen. Voor een zomerkamp werd een clubhuis en een terrein van een andere club afgehuurd, een vrachtauto (ofveewagen) werd volgestouwd met alle spullen en ter plekke aangekomen sloegen de jongens een tentenkamp op en bivakkeerden de meisjes veelal in het clubhuis. De kampactiviteiten vonden daarna nog geheel apart van elkaar plaats. Na verloop van tijd werd het DWOW- terrein vergroot en kregen de padvinders de beschikking over de oude kleedkamers van de voetbalclub. Over hopmannen en zo Bij de jongens was de hopman de hoofdleider en elke hopman had zo z'n eigen stijl. Hopman Methorst bijv. besteedde veel aandacht aan de organisatie. Er werden cursussen gevolgd om beter leiding te kunnen geven, maar wel met de achterliggende gedachte dat de kinderen met plezier zouden komen; dat was nog belangrijker dan wat hen geleerd werd. Ook drong hij erop aan dat ervoor de zomerkampen goede terreinen van andere clubs werden uitgezocht. Zo trokken de padvinders dan met gehuurde tenten van De Boer naar de bossen. Elke tent was groot genoeg Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1 Het bouwen van een uitkijktoren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 29