KVG 2a 'M WIEBINGERMEER Tijdens het vijfjarig jubileum in 1953 werd het idee geboren om een vaandel bij elkaar te sparen. Daartoe werd een commissie ingesteld. Een vaandel kostte toen f700,--, een behoorlijk bedrag voor die tijd. In de vaandelcommissie zaten de dames Huijbrechts, Buijsse en Burger, die op 30 januari 1958 het vaandel overhandigden. Het vaandel stelt "Het bezoekvan Maria aan haar nicht Elizabeth" ('De visitatie') voor en werd op genoemde datum ingezegend. Tegenwoordig hangt het vaandel achter in de Christus Koningkerk te Wieringerwerf. Het vaandel sinds 2001. In 2001 is een nieuw vaandel gemaakt met het logo van het KVG, voorstellende een ronde tafel, die overleg en onderlinge gelijkwaardigheid en verbondenheid symboliseert, met twaalf gestileerde vrouwenfiguren, die symbool staan voor de twaalf provincies en het wapen van de Wieringermeer. Het nieuwe vaandel werd in 2001 voor de eerste keer in De Oude Beurs opgehangen. Zr. Lioba en mevr. Lejan Giesen hebben het vaandel gemaakt naar een idee van mevr. I. Hoogenbosch. Met enkele kleine veranderingen werd dit ontwerp door het bestuur goedgekeurd. Als aanmoediging en ondersteuning voor hun werk ontving het KVG in 2004 de Koetelgift van f1111,11 (nu 504,20) van de Carnavalsvereniging De Meerkoetelaars. De Koetelgift wordt uitgereikt in het gemeentehuis door Prins Ipe I. Op 24-10-2008werd hetzestigjarigjubileum gevierd in De Maaier te Wieringerwerf. Het was een prachtig feest. De dames hopen het negentigjarig jubileum te halen wat ze zeker zal lukken. Er worden nieuwe wegen ingeslagen waardoor er een frisse wind doorde vereniging komt met nieuwe ideeën van deze tijd. Het KVG Wieringermeer blijft groeien in elk opzicht. Ina Hoogenbosch-Glas. 22 Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 24