vrouwenverenigingen in de Oude Beurs. Er werd altijd gezorgd voor genoeg variëteit in het programma. Zo werden o.a. verzorging, reizen, geloof, vorming, kinderen en opvoeding, politiek, tuinen en planten, cultuur of creatief enz. aangeboden, maar ook humoristische programma's in de vorm van toneel of cabaret. In de jaren vijftig en zestig stond het geloof nog vooraan. Er werd voor aanvang van het seizoen altijd een kerkdienst gehouden in de kerk. Dit is in de jaren zeventig verplaatst naar de zaal waar de avond gehouden werd. Dit werd niet door iedereen gewaardeerd. Van een echte kerkdienst ging men overtot een korte viering, veelal met de pastor als voorganger. In de jaren negentig en tweeduizend werd dit wat minder en gingen er eigen leden voor in de viering. Werd er in het begin bij de opening van het seizoen én met de Kerst een viering gehouden, zo werd later alleen nog met de Kerst een woorddienst gehouden in de zaal. Dit kwam omdat de openingsavond van het seizoen door de gezamenlijke vrouwenverenigingen werd georganiseerd. Daardoor verviel de openingsviering. Tijdens de kerkdiensten of vieringen, en zeker met de Kerst, verzorgde mevr. J. Stam-Meijerink de muziKale omlijsting, met of zonder kinderkoor. Zij stond al vanaf de beginjaren vermetd in de notulen. Op sommige avonden droeg ze ook af en toe een gedicht voor. Even was ze er tussenuit vanwege verhuizing naar elders, maar kwam toch weer terug. In vele notuien kwam haar naam voor. Dankbaar is het bestuur dan ook voor haar bijdrage. Als verslaggeefster kwam mevrouw Vera Scholten-Hauwert ook regelmatig voor, zij deed verslag van de avonden voor de krant en tot 2000 ook voor het parochieblad. Ook heeft ze een korte periode ae notulen geschreven van het provinciaal bestuur. Zij heeft ook diverse cursussen gevolgd te Bergen die door K.V.G. Noord-Holland werden aangeboden. Hierdoor is ze begonnen met schrijven. In 2007 is zij hiermee gestopt. Het bestuur heeft haar dan ook in 2007 in het zonnetje gezet voor haar inzet voor het K.V.G. In de loop van de jaren zijn er toch wel veranderingen gekomen. De K van het gilde heefteen paarkeerondervuurgestaan: moet het weg of blijft het. Gelukkig staat deze er nog altijd, het geloof is er nog steeds, alleen wordt het op een andere manier beleefd. Het is een Katholieke vereniging, maar de deur staat voor alle gezindten open. Vanaf het begin was het regel dat ook mensen van buiten de parochie uitgenodigd werden. De samenwerking met andere verenigingen bestond al vanaf het vroege begin. Eerst met katholieke verenigingen, later met de zusterorganisaties zoals de NBvP Vrouwen van Nu, De Passage e,a. In de jaren vijftig werkten zij ook samen bij protestbrieven, 'brand'- brieven en het opzetten van diverse acties die ten goede kwamen aan de vrouw in de gemeenschap. Vaandel Het eerste vaandel. Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/7 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 23