m Jtjyt/ffj a /M;*U /p. d. wAJL. /Ptt^ /£f&A.d+»~«j '^Id. dm, //91cm, //Apd**^ a^Adi^ ïfi A^Cnd A db keren nog voor de zieke of overleden leden gebeden. Als besluit van de avond was er vaak nog een gebed of geestelijke groet. 4. ,u~sC~-<r *é»m*êk é<Ju4 el—-* fa fCr€**U^, M^ma-U^^cA rd*d*^ 9dèlAA, 4u> CU $4. JóU^dét P-m, disU. AAe, Jy 9t, t'h- •,*.-■;■ iLcd de. ht*#A,A*rgL^ /P-n~*. JPeL+H^J*. lAuub '/m, di /^/fr&cp^d». a X-^jX-dysd /<d .^oudu, Jd-pi^ li, /j j y y-fi //dlt^t. rjAAAui 9&**~uk. Uu^ dt. \u ^oiu^éc J9U^ W 4s dé êd^pj j2*w uj<Au44* 4 ïysU. duAtUc ridtddde**^/ U-du~A* JL hm, JUdL. A ddddf„ Deel notulen eerste Lustrumavond op 30 sept. 1953. Het K.V.G. stelde in 1966 twaalf dames aan als contactdames, waardoor verschillende activiteiten onder de leden werden verdeeld. Zo werd er bij bijzondere gelegenheden aandacht gegeven aan de leden, vaak in de vorm van een kaartje, maar soms ook met een fleurig boeketje. Ze waren hier eigenlijk al mee begonnen in 1958, toen het bestuur dit als idee aangeboden kreeg. Of dit daarna wat is verwaterd is niet terug te vinden, in ieder geval is er vanaf 1966 een duidelijke aanwijzing van het bestaan van de contactdames. In het begin werden zij af en toe in het zonnetje gezet. Later in de jaren negentig en tweeduizend werden de dames op een aparte avond bedankt voor hun verdiensten en inzet. Er werd veel door de ledenzelfondernomen, van koekjes bakken voor de avonden tot zelf een gedicht voordragen. Rond Kerstmis was er altijd iets bijzonders. Er werd gezorgd voor een echte kerstsfeer. Er waren altijd dames die de sfeer maakten door mooie kerstversiering aan te brengen en voor wat lekkers bij de koffie te zorgen. Daarnaast werd een speciaal iemand uitgenodigd. Vaak werd er gezegd dat Kerst iets speciaals was en de avond ietsje meer mocht kosten. In de loop van de tijd werden sprekers of artiesten ook duurder. Tegenwoordig, anno 2007, vragen sommige sprekers vier tot vijf honderd euro voor een avond. Daarom werden deze duurdere sprekers meestal gevraagd voor de avond van de gezamenlijke Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1 U~ drT^ OArri^Jt dr+L, dl Adl~ - - - - ~c^v~~v, r Ucdde^ 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 22