't Was maar goed dat niet alle leden die hij heeft geworven voor het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer aanwezig waren bij het afscheid van voorzitter Cees Meeuwsen tijdens de jaarvergadering op 17 februari j.l. Dat aantal hadden we nooit kunnen bergen. De bridgezaal van De Oude Beurs puilde nu evengoed al uit. Wel begrijpelijk dat zo velen die avond naar Middenmeer togen om deze man, die gedurende twaalf jaar de kar trok en onbeschrijflijk veel voor "zijn" Genootschap heeft gedaan, uit te zwaaien. "Mensen motiveren is mijn sterkste punt", zei Meeuwsen in een krantenartikel over zichzelf. Daarmee had hij het volledig bij het rechte eind. Cees Meeuwsen wist met zijn opgewekt karakter en zijn enorm enthousiasme veel mensen aan het Genootschap te binden. "Je zou eigenlijk begon Cees, en voordat je het goed en wel besefte was je net zo enthousiast als Cees zelf en behoorde je tot de grote groep vrijwilligers. Hij wist niet alleen op deze wijze veel mensen als lid of als vrijwilliger binnen te halen, hij heeftzelfook ontzettend veel werk verzet, nam allerlei initiatieven en gaf duidelijk sturing aan het geheel. Om enkele activiteiten van de vele te noemen: onderhoudswerkzaamheden aan het Genootschapshuis, het van banden en adressen voorzien van de te verzenden Kronieken en deze bezorgen bij TNT-post, het bezorgen van de Kronieken bij de adverteerders, het jaarlijks zoeken naar advertenties voor in de Kroniek, het helpen inrichten en bemannen van de 'Genootschapskraam' op markten e.d. Voor wat de Kroniek betreft was Cees Meeuwsen namens het bestuur vertegenwoordigd in de redactie. Hij was daar meer een prater dan een schrijver. Tijdens de redactievergaderingen bracht Cees vrijwel altijd nieuwe onderwerpen in of kwam met kopij ter tafel. Nooit en te nimmer gaf hij kritiek op de inhoud van de pasverschenen Kroniek. Hij gafdaarentegen altijd weer blijk van zijn waardering voor het werk van de redactieleden. Zo was de voorzitter ook richting de dames van de Archiefcommissie en de gastdames en - heren tijdens de openingsuren van het Genootschapshuis. Belangstelling en waardering waren zijn 'wapens'. Als oud-middenstander heeft Cees Meeuwsen voortreffelijk op 'zijn winkeltje' gepast en deze zien groeien tot de grootste vereniging in de Wieringermeer. Het Genootschap is Cees Meeuwsen grote dank verschuldigd. En wij, de redactie van de Kroniek, zullen hem missen, maar zeker nog wel regelmatig tegenkomen en dan zal hij vast wel met een idee of artikel voor de volgende Kroniek aankomen. Stilletjes hopen we dat ook! Cees, bedankt voor wat je voor het Genootschap hebt gedaan en betekend en voor de redactie in het bijzonder. Je hebt het Genootschap aan je verplicht! Dank, het ga je goed. Namens de redactie, Wil Datema. P.S. Een zware opgave voor zijn opvolger, Rein Kooien, om in Cees' voetsporen te lopen. Rein, succes! Je staat er (ook) niet alleen voor. Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/7 Voorzitter Cees Meeuwsen staat op het punt om de voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger, Rein Kooien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 18