Afscheid van voorzitter Cees Meeuwsen Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer is een vereniging vooralle (oud-) bewoners van de polder, omdat we samen die geschiedenis maken. Ter plekke kunt u de archieven inzien en eventueel kopiëren, (a 0,10 per stuk). Meenemen naar elders, zult u begrijpen, is niet toegestaan. De Archiefcommissie heeft in het Genootschapshuis een tentoonstelling ingericht i.v.m. het 50-jarig bestaan van de Scouting Wieringermeer. Bij het Genootschap is het boek"Alaaf in de polder", een uitgave vanwege het 55-jarig bestaan van de Carnavalsvereniging "De Meerkoetelaars", te koop voor 22,00. Nu er plannen zijn om De Oude Beurs te Middenmeer te slopen is het gedenkboek "25 jaar Cultureel Centrum De Oude Beurs\ geschreven door Wil Datema, weer zeer actueel. Het is voor 15,- te koop in ons Genootschapshuis. Het Genootschap begint met de verkoop van dubbele archiefstukken. Zie elders in deze Kroniek een bericht hierover. De eerstvolgende THEMAMIDDAG is op zaterdag 16 mei a.s. in ons Genootschapshuis. Thema: "Het Joodse Werkdorp". (Zie ook het artikel in deze Kroniek). 't Was maar goed dat niet alle leden die hij heeft geworven voor het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer aanwezig waren bij het afscheid van voorzitter Cees Meeuwsen tijdens de jaarvergadering op 17 februari j.l. Dat aantal hadden we nooit kunnen bergen. De bridgezaal van De Oude Beurs puilde nu evengoed al uit. Wel begrijpelijk dat zo velen die avond naar Middenmeer togen om deze man, die gedurende twaalf jaar de kar trok en onbeschrijflijk veel voor "zijn" Genootschap heeft gedaan, uit te zwaaien. "Mensen motiveren is mijn sterkste punt", zei Meeuwsen in een krantenartikel over zichzelf. Daarmee had hij het volledig bij het rechte eind. Cees Meeuwsen wist met zijn opgewekt karakter en zijn enorm enthousiasme veel mensen aan het Genootschap te binden. "Je zou eigenlijk begon Cees, en voordat je het goed en wel besefte was je net zo enthousiast als Cees zelf en behoorde je tot de grote groep vrijwilligers. Hij wist niet alleen op deze wijze veel mensen als lid of als vrijwilliger binnen te halen, hij heeftzelf ook ontzettend veel werk verzet, nam allerlei initiatieven en gaf duidelijk sturing aan het geheel. Om enkele activiteiten van de vele te noemen: onderhoudswerkzaamheden aan het Genootschapshuis, het van banden en adressen voorzien van de te verzenden Kronieken en deze bezorgen bij TNT-post, het bezorgen van de Kronieken bij de adverteerders, het jaarlijks zoeken naar advertenties voor in de Kroniek, het helpen inrichten en bemannen van de Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 17