jy het voor particulieren en bedrijven Ir „«sein Sa»A -•* Elektra Sanitair ✓Badkamers Vf Centrale verwarming [✓Rioleringen Loodgieterswerk Dakbedekkingen Onderhoud VARIA AT In deze rubriek doet de redactie allerlei korte mededelingen. Ook vragen, korte opmerkingen en verzoeken uwerzijds kunnen in deze rubriek worden opgenomen. We willen graag dat de Kroniek een blad wordt van en voor alle leden. U kunt daartoe de redactieleden benaderen. Heeft u boeken of foto's, films, video's of andere materialen van historische waarde, (bijv. oude notulen van verenigingen), of zelfgeschreven belevenissen betreffende de Wieringermeer, laat het ons weten, of geef het ons in bewaring voor het nageslacht. Het Genootschapshuis aan de Brugstraat no. 11 in Middenmeer is iedere zaterdag middag voor publiek toegankelijk van 14.00-17.00 uur en van mei tot september iedere eerste zondag van de maand op dezelfde tijden. Eveneens bent u welkom op afspraak, bijv. b.g.v. een familiereünie. Met uiterst bekwaam personeel, de modernste technieken en een redelijk prijskaartje. Uneto en VNI installateur! De Stek 9,1771 SP Wieringerwerf, tel. 0227 601207 fax 0227 604184 14 Kroniek no. 52, ye jaargang, 2009/7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 16