J.A.M. PATER Bouwkundige Ontwerpen en Constructies Kroniek no. 52, ye jaargang, 2009/1 - Excursiegids voor de Wieringermeer 1936. - Excursiegids voor de Wieringermeer 1939. - Excursiegids 10 jaar Wieringermeer 1940. - Verslag van de werkzaamheden van de commissie Wederopbouw Wieringermeer 1947. - Verslag van de werkzaamheden van de commissie Wederopbouw Wieringermeer 1948. - Dienst Wederopbouw Wieringermeer. Verslag van de Werkzaamheden. 1945-1946, bijlagen behorende bij verslag. - St.Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve 55 jaar Proefboerderij, 1942-1997. - Jaarverslag van Ver. Voor Bedrijfsvoorlichting 1957. - Jaarverslag van Ver. Voor Bedrijfsvoorlichting 1982. - De Wieringermeer 1945-1949; compilatie van advertenties en wetenswaardigheden uit de Flevobode, samensteller J. Conijn. - Gedicht M. Vasalis. "Eerst was het water..." gemaakt na de onderwaterzetting in 1946. - Kalender 2000 met oude afbeeldingen Wieringermeer. - Kalender 2001 met oude afbeeldingen Wieringermeer. - De Maaier waakt, door C.E. Pothast - Gimberg -1947 - Verzet in West-Friesland, de illegaliteit in westelijk West-Friesland en de Wieringermeer 1940-1945; uitg. 1990. Leden die ver weg wonen kunnen in het bezit komen van een artikel door contact op te nemen met bestuurslid Mevr. L. Visser-Geers. Voor adres en telefoonnummer: zie de Colofon. uw adres voor» architectonische ontwerpen, berekeningen tbv bouwconstructies, EPM, vuurbelastlng en brandoverslag restauratie van monumenten, kleur-adviezen bouwkosten ramingen, toezicht en laf- begeleiding Dorsmolen 2, 1771 PA Wieringerwerf T.0227-603278 - M.06-22488491- www.jampater.nl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 15