Verkoop artikelen Alle gevers hartelijk dank! C. Meeuwsen: ontwerp structuurplan W'meer 2006-2016, Bestemmingsplan Bedrijvenpark Robbenplaat W'werf okt.'o2, Kroonbode mei 1999, Lezing J. Zwaan: W'meer en zijn Ommelanden. C. Sonneveld: stoel gemaakt in Joods werkdorp, plattegrond en foto werkdorp. Mevr. Gerritsen: Jaargang 2008 Wieringermeerbode. A. de Graaf: archief CPB; Wandbord t.g.v. de geboorte van prinses Beatrix; Cassettebandjes met gesprekken pioniers 1991; De Onderduikers in de Haarlemmermeer 16 maart 1985, Vrij Nederland; Samenvatting 5 jaar Genootschap; blikken sigarendoos met bonnen en distributiestamkaarten; programma jubileumuitvoering W'meerruiters april 1962, Spel opgevoerd bij verjaardag Kon. Juliana 50 jaar, Programma t.g.v. 50 jaar regeringsjubileum Kon. Wilhelmina 30 aug 1948, proclamatie gemeente W'meer april 1945 2x; De vliegende Hollander, weekblad verspreid door de geallieerde luchtmacht 20 juli 1944:2 foto's van de Graanbeurs. I. Swier: Verslag van J. van Rossum over inundatie W'meer met luchtfoto's; art. uit blad de plattelandsvrouw:" Pioniersters in de W'meer". M. van Langerak: Oorlogsjaren 1944-1945; Pioniersverhalen; Zeer korte verhalen. Tj. Veenstra: Toegangsbewijs W'meer 1945; Wijziging reglement arbeidsvoorwaarden 9 mei 1934; Bedrijfsrapporten oct. 1934. Domeinen: Erfpachtsakte slagerij W'werf 1936; Akte van verkoop onroerend goed sept. 1955. A. Osinga: Profielwerkstuk van RSG Wiringherlant. Fam. Weevers: Weevers Marknesse 60 jaar dec. 2008. H. Klaver: Besteken voorwaarden Amstelmeerboezem, inlaatsluizen, riolen en bijkomende werken t.b.v. zoetwatervoorziening sept. 1932 met tekeningen. Carnavalsvereniging De Meerkoetelaars: Boek Alaaf in de Polder, 55 jaar carnaval in de W'meer jan.2009; koetelkrant febr. 2009. De afgelopen jaren zijn veel artikelen aan het Genootschap geschonken. Alles is steeds vermeld in de Kroniek. Het zal u opgevallen zijn dat er ook dubbele artikelen werden aangeboden. Daarom is het afgelopen halfjaar een andere procedure gestart bij het inleveren van spullen. Er moet een formulier worden ingevuld met de naam van de schenker en de ingeleverde artikelen. Daarbij wordt de vraag gesteld, indien het Genootschap het aangebodene reeds in het bezit heeft, of men het retour wil of dat het Genootschap het eventueel voor verkoop mag aanbieden. In overleg is besloten om te starten met de verkoop van overtollige artikelen. Een lijst vindt u hieronder. Verkoopplaats in het Genootschapshuis Brugstraat 11, tijdens de openingsuren. Kroniek no. 52, ye jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 14