notariskantoor^ P. Boutkan: archief van EHBOvereniging W'meer. H. van Dok-Meijer: Programma's Gymnastiekver. Turnlust 1956-1959; Foto en programma Muziekuitvoering W'meerfanfare 1962. T. Kruize: foto chauffeur van Wieren met auto. N.N.: puzzel Caltex - W. Huisman; flesje met etiket van drogist P. Smit; wijnflessen met naam: o.a. Kroon, de Maaier, Hotel Lely; hondenpenningen gem. W'meer; badge 60 jaar Oranjever. Slootdorp; Stempel Rattenbestrijding W'meer; Embleem sportver. Vlug en Vaardig Slootdorp; vaantjes 35 jaar Wieringermeerruiters, Oranjever. Sl'dorp, 5 mei 1945-1980, KNJV afd. W'meer, asbak café de Maaier. EHBO instructieboekje bij cursus, CVW superloterij 2001, Ledenboekje Coöp. Aan- en Verkoopver. De W'meer. Fotomapje: Souvenir W'meer, foto: eerste schapen in de W'meer, CD-rom 15 jaar Genootschap dec. 2007, Nieuwsbrief Agriport A7 april 2008, Liturgie avondwake mevr. Kemmeren-Groot, Klantenboek van W. Braak Middenmeer, DVD Joods Werkdorp tv. Andere tijden. M. Schwegman: Het jaren-40-boek 2008, Van ondervinding tot refectie, de blijvende betekenis van oorlogsgeschiedenis NIOD 2007-2012. J. Schievink: stremselpotje. G. Viersen: prijsopgave Casetractor mei 1940. M. Bonnema: erfpachtsakte no. 400 Bouwbureau "De Wieringermeer" Sternstr. - Raadhuisstr. J. Wortel: Programmaboekje Gymnastiekrevue april 1952 M'meer. I. Biesheuvel: foto's Wieringermeerruiters soeren 6oer jaren, rozetten/prijzen en lidmaatschapskaart, programmaboekje uitvoeringen 1954-1962, lied W'meerruiters. Bij het (ver)kopen van onroerend goed, het vestigen van een hypotheek. Bij samenwonen, trouwen, uit elkaar gaan, schenkingen, overlijden. Bij oprichting, uitbreiding, samenwerking, overdracht, beëindiging van een onderneming. Kijk ook eens op onze website: www.notarisbutijn.nl Marleen Butijn en haar medewerkers staan graag voor u klaar! Bezoekadres: Sternstraat 45 - Wieringerwerf Postadres: Postbus 18 -1770 AA Wieringerwerf Telefoon: 0227-592051 - Telefax: 0227-592979 e-mail: info@notarisbutijn.nl- website: www.notarisbutijn.nl Kroniek no. 52, 17e jaargang, 20og/i Butijn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 13