Financieel verslag 2008 en begroting Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer Resultatenrekening Baten Begr. 2009 Jaar 2008 Begr. 2008 Jaar 2007 Begr. 2007 Contributie 16.250,00 15.885,00 15.770,00 15.770,00 15.600,00 Donaties 200,00 575,21 200,00 627,23 400,00 Subsidie Gemeente 1.400,00 1.506,00 1.400,00 1.506,00 1.400,00 Advertenties 2.250,00 2.565,00 2.250,00 2.430,00 2.250,00 Verkoop materiaal 250,00 455,20 250,00 117,50 250,00 Aflossing gift 150,00 408,39 - 1.737,91 - Lezingen/film etc - 175,00 - - - Gift tb.v. renovatie verdieping - 2.000,00 - - - Rente rendementsrekening 200,00 e 584,14 300,00 601,23 250,00 20.700,00 24.153,94 20.170,00 22.789,87 20.150,00 Lasten Begr. 2009 Jaar 2008 Begr. 2008 Jaar 2007 Begr. 2007 Drukwerk 11.000,00 10.485,98 e 10.000,00 9.779,70 9.500,00 Porti 1.400,00 1.308,24 1.350,00 1.216,36 1.000,00 Sprekers 150,00 150,00 250,00 470,00 100,00 Kosten secretariaat/archief 600,00 754,81 600,00 570,48 e 550,00 Kosten website 100,00 - 100,00 - 110,00 Representatie/vergaderkosten 500,00 377,76 550,00 329,11 550,00 Kosten 15 jarig bestaan - - - 952,00 - Kamer van Koophandel 25,00 27,00 25,00 e 21,62 25,00 Kosten huisvesting/inventaris 1.200,00 2.526,59 1.200,00 875,00 1.400,00 Verzekering onr. Goed 650,00 882,34 750,00 717,47 1.100,00 Lasten onr. Goed 650,00 545,50 600,00 529,52 500,00 Onderhoud 1.500,00 2.472,94 2.500,00 2.836,10 1.500,00 Electra/Gas/W ater 3.000,00 3.655,36 3.000,00 2.685,35 3.000,00 Rente hypotheek - - - 322,94 636,00 Bankkosten 75,00 123,54 125,00 154,52 150,00 Afboeking contributie - 744,00 - - - Overige - 29,95 - - - 20.850,00 24.084,01 21.050,00 21.460,17 20.121,00 Totaal baten 20.700,00 24.153,94 20.170,00 22.789,87 20.150,00 Totaal lasten 20.850,00 24.084,01 21.050,00 21.460,17 20.121,00 Resultaat 150,00- 69,93 880,00- 1.329,70 29,00 Kroniek no. 52, 17e jaargang, 2009/1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 11