e e e e e e e Kroniek no. 52, 77e jaargang, 2009/1 Genootschap voor de geschiedenis van Wieringermeer Balans per 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006 Activa Vaste aktiva Onroerend goed 130.050,00 130.050,00 130.050,00 Vorderingen Contributies/Advertenties 505,00 1.001,50 1.139,00 Vooruitbetaalde kosten 845,00 845,00 945,00 Liauide middelen Rabo rendement 7.866,51 16.532,37 19.431,14 Rabo r.c. 1.216,09 2.294,76 3.578,06 Kassaldo 115,28 31,58 92,27 140.597,88 150.755,21 155.235,47 Passiva Vermogen Algemene reserve 36.488,87 36.418,94 35.089,24 Leningen middellang Lening i.v.m. huisvesting 56,722,53 56.722,53 56.722,53 Leningen particulieren 40.159,09 41.633,84 44.220,87 Lopende schulden Onderhoud gebouwen 2.806,81 12.500,00 12.500,00 Overige 750,00 750,00 - Nog te betalen kosten 3.670,58 2.729,90 6.672,83 Vooruit ontv. Contributie - - 30,00 140.597,88 150.755,21 155.235,47 Controle Algemene reserve beginbalans 36.418,94 35.089,24 34.081,94 Resultaat jaar 69,93 1.329,70 1.007,30 Algemene reserve eindbalans 36.488,87 36.418,94 35.089,24 Aantal leden per einde jaar 1.056 1.037 1.040 Penningmeester, L. J. Bos.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 10