het Genootschap VAN OOR DE GESCHIEDENIS VAN WlERINGERMEER Dr. Ir.,,Corneus lely 52 1 7E JAARGANG 2009/1, NR ;ER WERD EEN EKOMST GEBOREN, BOUWT VOORT. h 7 Kroniek

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2009 | | pagina 1