Enkele pentekeningen gemaakt ter gelegenheid van de instelling van het Openbaar Lichaam "De Wieringermeer", nu 70 jaar geleden. I Kroniek no. 49, 16e jaargang, 2008/1 ORGANISATIESCHEMA W l E.R.I NG- E R-W E- E. CO oVjr W i ei" n g e r m ,e e i"* z&lfi>ArictCÏ tJanuari i^yo 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2008 | | pagina 46