Ontvangen artikelen Kroniek no. 48, 75e jaargong, 2007/3 - Mevr. M.A. Boot: Boodschappenboekje van Boots Zelfbediening. - C. Klok: advertenties van familie Klok. - M. van Keulen: De Slootdorper, dorpskrant maart 1994 - sept. 1995; Slootdorp herstructureringskrant nov. 2002 en mei 2006; 5X nieuwsbrief Woonde.; krantenartikelen over herstructurering Slootdorp. - P. Boogaarts; Nat en Droog, 200 jaar Rijkswaterstaat. - C. Knook drainagepotje. - J. Kooistra: 3 pennen van Wieringermeerbedrijven, zaklantaarn - Oude Durpers; Opener - De Ruimte; badge - Kreileroord 50 jaar; 2 loten jubileumloterij Kr'oord; ansichtkaart onderwaterzetting Wieringerwerf. - J. de Jong: 2x map van 5 boeken: De Afsluiting en Gedeeltelijke Droogmaking van de Zuiderzee nr. 1 t/m 5. - P. Gaasterland: 4 foto's NH kerk Slootdorp. - E. Bossema: Kerkbode Geref. Kerk Wieringermeer oct. 1940. - J. Gouwenberg: Akte van verhuring gebouwen 14/5-1974. - F.J. Spekreijse: Gids voor de W'meer, Het nieuwe land der zee ontrukt, uitg. C. Bosker 1933. - A. Beemster: Reddingsboei Dir. W'meer Zwolle; maatdriehoek; Rapport: studie naar zoutuitslag en "kwelpijp"; Zout en kwelkaarten, sectie J en L; Ontwatering en drainage proeven 1927 -1941; Flevobericht: Mogelijkheden ter verbetering van de waterbeheersing in de W'meer, ir. W.H. Sieben, ing. G.A. Ven 1983; Flevobericht: Het verloop van de maaivelddaling 1930 - 1975 J.J. Doelens 1979; Map met bodemkaarten; Map met zout en kwelkaarten. - M. Karman: porseleinen potten van telefoonpalen; beschermkap van paal; 2 netverzwaarders (ijzer). S. Kerckhoffs: bascule met gewichten; plaatsnaambord; graszaadbord; 2 "pannen" zittingen van machines; 2 vlasrepels met vlashouder en vlas; scherven; verschillend klein gereedschap. - Mevr. de Bruin-Bakker: kwartetspel 50 jaar W'meer; lepeltje 50 jaar Chr. Onderwijs 1938-1988; schets van Chr. Nat. ULO/Mavo Middenmeer. - E. Voigt: foto standbeeld Lely. - P. van der Pol: foto's van 1940 - 1945. - J. de Jonge: plankje pootgoedkist G. de Jonge; stenen bijl van vuursteen. - A. Blijdorp: Brief van Y. Viersen van 9 april -10 mei 1945. - B. Blijdorp: Brieven van S. en D. Mansholt aan familie, april 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 8