Nieuwe leden en mutaties ledenbestand Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/2 Nieuwe leden: W.G. de Bruin - Bakker, Gerben Oppewalstrjitte 13, 8603 EJ Sneek J.J. Knook, Wittenburgergracht 269,1068 ZL Amsterdam J.E. de Jager - van Nieuwkerk, Zicht 1,1771 PR Wieringerwerf J. van Duinen, Langehof 20,1741 HZ Schagen Augustinus de Schutter, Steinhausstrasse 36, D-26831 Bunde A. Toebak, Jacob Kwastlaan 54,1687 BN Wognum P. Zijlstra, Aak 1,1771 GA Wieringerwerf S. Zijlstra, Texelstroom 44,1771 HS Wieringerwerf C.H. Jansen, Kolhornerweg 2,1775 PN Middenmeer S.P. van der Zwaag, Helfrichlaan 13,1771 CV Wieringerwerf P. Visser, Stevinstraat 18,1775 BR Middenmeer N.G.M. de Jong, Gasthuysweydt 22,1671 ME Medemblik Th. van Schriek, Kon. Emmaweg 7,1774 BE Slootdorp S. de Vries, Klarissenstraat 34, 3813 CH Amersfoort A. Struik, Zuiderpark 20,1771 AB Wieringerwerf G.P.J. Koomen, Penhoorn 11,1775 JK Middenmeer. Verhuisd: J.H. Geertzema van Cultuurweg 1 naar Sportlaan 13,1741 BH Schagen A.A.C. Biesheuvel van Tussenweg 9 naar Westerterpweg 35,1774 NL Slootdorp P. Renkema van Robbenoordweg 19 naar Slenk 22,1771JH Wieringerwerf O.A.M. Smit van Oosterkwelweg 5 naar Ploeg 2,1771 PT Wieringerwerf P.J. Goedbloed van Nieuwesluizerweg 43 naar Kon. Beatrixlaan 36,1774 BM Slootdorp C. Sonneveld van Ulkeweg 35 naar Nieuwesluizerweg 43,1774 PE Slootdorp L. Stuvelingvan Leeuwetand 42 naar Dr. Sicco Mansholtstraat 18,1771 CS Wieringerwerf T. Veenstra van De Reede 23 naar Wijk 8- 72, 8321 TL Urk J.B. Dokter van Schelphorst 71 naar Pr. Marijkestraat 26,1771 BA Wieringerwerf H.J. Oostrum - Datema van Plasweg 39b naar Veenbesstraat 140, 3765 BD Soest J.H. de Wit, Verbindingsweg 22 naar Prof. Granpré Molièrestraat 33,1771 AE Wieringerwerf 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 7