Kroniek no. 48, 75e jaargang, 2007/3 kopen. Na vraag en antwoord kregen we de mogelijkheid om te onderhandelen. Dat lukte, maar nu? Om aan geld te komen stelde bestuurslid, Mevr. Kranenburg voor om op zoek te gaan bij vrienden en bekenden, voor een gift, of een renteloze lening. Dat lukte goed. Onze secretaresse schreef brieven naar alle mogelijke fondsen in het land: met resultaat De Polderbewoners stonden duidelijk achter ons, en gaven giften en leningen. Zo konden we het pand met een Rabo- hypotheek kopen. Een historisch moment: 17 november 1999 werd de koop gesloten. Nu de inrichting nog. Ook nu hielpen veel zakenmensen ons pro Deo met de inrichting. We verzetten met veel vrijwilligers veel werk. Ons leden aantal groeide naar de 600. Op 15 april 2000 werd het Genootschapshuis geopend door Mevr Teeling. Nu zijn we 7 jaar verder en is ons Genootschap uitgegroeid tot een modern "bedrijf" dankzij al de vrijwillige medewerkers. Er worden regelmatig ten toonstellingen georganiseerd door de Archiefcommissie o.l.v. Mevr. W. Maris, zoals in 2001 "Trouwen en Oranje in de Polder", in 2002 "70 jaar Afsluitdijk" en "10 jaar genootschap", in 2003 "Boerderijen in de Wieringermeer", in 2004 "Ir Lely 150 jaar", in 2005 "Blik op de Polder: 75 jaar Wieringermeer", in 2006 "Bodemvondsten in de Wieringermeer", in 2007. "75 jaar Afsluitdijk", "50 jaar Kreileroord" en "Join's Meeting". De Redactiecommissie o.l.v. hoofdredac teur de heer W. Datema, houdt ons nauwkeurig op de hoogte van het wel en wee, van vroeger en nu, van bedrijven en van mensen. De "Kroniek" werd het bindmiddel voor onze leden. De Website commissie o.l.v. de heer A. Metzlar zorgt voor de technische afdeling. De Schrijvers groep schrijft verhalen van en over mensen uit de Polder, dit o.l.v. de heer P. Montsma, geredigeerd door de heer M.Bischoff- Tulleken, en wordt bij de website inge bracht. Het Genootschaphuis is iedere zaterdag middag van 14.00 tot 17.00 uur open, en in de zomermaanden ook op de eerste zon dag van de maand. U wordt dan welkom geheten door twee vrijwilligers van onze groep, en geholpen in Uw zoektocht naar uw geschiedenis. Als de Kroniek uitkomt, gesteund door de adverteerders, wordt hij door vrijwilligers bezorgd. Ondertussen hebben we meer dan duizend leden. Geweldig, vindt U niet? Alles in die 15 jaar werd steeds genotuleerd door Mevr Teeling. Geweldig Tonny, zeer waardevol voor ons Genootschap. Een hoogtepunt was het 75-jarig bestaan van de Wieringermeer, waarbij we in Slootdorp Koningin Beatrix de hand mochten schudden. In 2005 werden we uitgenodigd door Agriport voor de kaartverkoop bij de opening van de tentoonstelling, waar wij ook met een stand aanwezig waren. Als dank mochten we een deel van de opbrengst van de kaartverkoop houden voor ons Genootschap. Met veel vrijwil ligers hebben we twee geweldige dagen gehad. De opbrengst was bijzonder. Met die opbrengst was onze bouwbestuurder, de heer Braak zeer in zijn nopjes. Ook noem ik u onze penningmeester, de heer J. Bos, die het financieel alles goed op de rails houdt net als zijn voorganger de heer L. Stuveling. In De Oude Beurs hebben we op 11 december a.s. de laatste ledenvergadering van 2007. Gastspreker is dan de Heer W. van der Ham, schrijver van het boek 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 5