Van de voorzitter Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Beste Leden van ons Genootschap, de tijd gaat snel, het Genootschap bestaat 15 Jaar. Op 10 december 1992 is het opgericht. Er is heel wat gepasseerd in die periode. Wat bijzonder is, de oprichtster van ons Genootschap, Mevr Teeling, is al die 15 jaar secretaresse van onze vereniging geweest. Nu ze te kennen heeft gegeven haar functie als bestuurslid en secretaresse neer te leggen willen we haar in de eerst volgende vergadering op 11 december hartelijk bedanken voor al het werk wat ze tot stand heeft gebracht in het belang van onze vereniging. De belangstelling en liefde voor de polder zat er al vroeg in bij haar. Ze zette dat om in het verzamelen van foto's en artikelen die betrekking hebben op onze geschiedenis. Door haar huwelijk met de heer Teeling nam de verzamelwoede nog toe. Hij stimuleerde haar een vereniging op te richten om de foto's en dergelijke ten toon te stellen. In hun woning was er op de duur geen ruimte meer over. Kordaat, zoals ze is, zocht ze mensen op die mee wilden werken om een historische vereniging van de grond te tillen. Op 10 december 1992 kwamen mensen uit de Polder bij elkaar die zitting wilden nemen in het bestuur. Voorzitter werd de heer J. de Graaf, secretaris Mevr A.C.M Teeling, penning meester de heer C.Keppel, bestuursleden de heren N. Albers, N.J.Brugman, en Mevr W.H. Maris. Om naamsbekendheid te krijgen werd meegewerkt aan tentoonstellingen, open dagen van RSG Wiringherlant en stonden we met een stand bij mechanisatiebedrijf Zeeman. Aan de tentoonstelling 'Het Land van Holland en '50 Jaar Bevrijding' in het Gemeentehuis te Wieringerwerf, werd ook deelgenomen, en er werd geëxposeerd bij de galerie "Op de Zeebodem". Deze activiteiten deden het ledenaantal groeien. Toen waren er zo n 80 leden. De lezingen in de eerste jaren van de heer A. Metz uit Dronten over de mensen die Wieringermeer maakten en leefbaar maakten waren een succes. Het eerste geschenk was het vaandel van de Wieringermeerfanfare, een pracht exemplaar De Domeinen verhuisde naar Lelystad en het archief werd geschoond. Zodoende kwam er ook veel materiaal naar Het Genootschap. In 1995 kregen we de aanbieding van de Rabobank, dat er in Middenmeer een kamer in de Bank over was. We mochten er drie jaar gebruik van maken voor opslag van het archief. Daardoor konden we alle goederen en foto's opslaan, en de woning van de Fam. Teeling met rust laten. Intussen groeide het ledental naar 400. In 1999 moesten we de Rabobank verlaten. Er werd een commissie benoemd onder leiding van de heer J. Beentjes, die probeerde een pand te vinden om ons Genootschap onder te brengen. Dat lukte niet zomaar. Het kantoor van Silvis Vos was inmiddels verhuisd naar het nieuwe pand, en Brug straat 11 was verkocht aan de buurman, Bakker H. Veenstra, In een gesprekje met Henk Veenstra over het kopen van het pand kregen we de sleutel om eens te kijken of het wat voor ons Genootschap was. We waren meteen enthousiast. We konden dus een voorstel aan de ledenvergadering doen om het pand te 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 4