Accuraat Betrouwbaar Dynamisch ccount»ots Belastingadviseurs Oiuê wrytafr Hg/P" aj amt das 30 jaar hart van het. Silvis Vos Accountants en Belastingadviseurs is hot kennisknooppunt voor al uw administratie- en belastingzaken. Bezoek ook eens onze website: www.silvos.nl •ntgetrse* H 177S ZO WMummw T«t.: «M7-5a«6e Fax OtZT SS4S4I ..maar iedereen krijgt er eens mee te maken. Overlijden hoort bij het leven.Toch komt een sterfgeval vaak plotseling en brengt het onverwachte lasten met zich mee. Het is goed om daar eens bij stil te staan, om er NU even over na te den ken. De Uitvaartvereniging Wieringermeer kan u bij een uitvaart behulpzaam zijn. Zij neemt u bij een sterfgeval veel werk en zorg uit handen, juist op het moment dat het het meest nodig is.Tevens zijn dan ook de financiële conse quenties goed geregeld. Vertrouwde gezichten, vertrouwde handen. Uw uitvaartverzorgsters Mw. C. Bekema - Brattinga Mw. A.G. Waal - Pijper Tel. 0227 - 502282 Uw adviseur Jel Ie Terpstra Tel. 0227 - 501431 Administratie De Jong Middenmeer Tel. 0227 - 501944 'Onderlinge Uitvaartvereniging T=.WIERINGERMEER www.uvwm.nl Al bijna 70 jaar de vertrouwde uitvaart specialist

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 49