Bij het Genootschap Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Als ik weer eens bij het Genootschap aan de Brugstraat ben, blader ik wel eens in de fotoboeken. Hierbij kwam ik de volgende foto tegen. Een beschrijving stond er in de map "ontginning" niet bij. Na een paar maal vragen zei iemand dat het iets met drainage te maken had. Dat dit in een kaveltocht heeft gelegen aan de Kolhornerweg en bij de onderwaterzetting op drift is geraakt. Toen ik daarna thuiskwam vroeg ik me af wat het toch was op die foto. Na een tijdje ging ik in de boeken zoeken en ben er het volgende tegengekomen. "In het kader van het zo snel mogelijk in cultuur brengen van de polder wordt deze ontwaterd en dit gebeurt op verschillende manieren. Via de oppervlakte door middel van greppels, sloten, tochten en kanalen naar de gemalen of via drainage naar de sloten etc. Drainage Hier zijn destijds verschillende manieren uitgeprobeerd. Eén daarvan is de vierkante houten kokermethode. Hierbij wordt met behulp van een zeer zwaar geconstrueerde mol- ploeg, een mol van grootformaat, door de grond getrokken, met daaraan de houten kokers. De naam "molploeg" dankt het aan de soort motlengang die met behulp van een kogel door de grond wordt getrokken. De molploeg werd door een zware trekker, direct aan de trekhaak of aan de lier van de trekker door de grond getrokken. Dit laatste gebeurde ook met een pon tonlier bij de zgn. Mansholtverkaveling van tocht tot tocht. Een pontonlier in plaats van met een trekker ervoor. Ik denk dus dat op deze foto een pontonlier staat afgebeeld. Een pontonlier is een soort boot in de vorm van een bak met een lier erop. Met de lier op de ponton werd de molploeg voortbewogen. Een lier is een opwindme- chanisme voor een kabel. Zolang de zwaardsnede van de molploeg bleef openstaan op de nog niet doorluchte gerijpte) gronden bleef de werking van deze in de grond gebrachte houten kokers goed. Vragen: Weet iemand of dit klopt? Weet iemand een naam van een van de personen op de foto? Literatuur: o.a.: "LANGS GEWONNEN VELDEN" Facetten van Smedings werk. "50 JAAR WIERINGERMEER", pag. 45. Krijn Dekker

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 47