BOEKBESPREKING Kroniek no. 48, 75e jaargang, 2007/3 In deze rubriek wordt een korte samen vatting gegeven van de inhoud van een boek dat in het archief van ons Genootschap voorkomt. Deze keer Verover mij dat land Lely de Zuiderzeewerken Geschreven door Willem van der Ham. Uitgegeven door Boom Amsterdam in 2007. In 1948 schreef K. Jansma een biografie over Lely: Lely, de bedwinger der Zuiderzee. Hoewel het nog steeds een verdienstelijk boek is, is het na bijna 60 jaar wel erg verouderd. Waar jansma vooral de rol van Lely bij de Zuiderzeewerken belichtte gaat Willem van der Ham verder: Hij betitelt Lely als de grondlegger van het moderne Nederland. In zijn jonge jaren maakte Lely al naam als briljant ingenieur; in zijn verdere leven ontpopte hij zich als visionair en daad krachtig politicus en staatsman met als grote drijfveer Nederland toekomst te geven. Maar liefst drie keer bekleedde de sociaal liberaal het ambt van minister. Als geen ander wilde en durfde hij te investeren in een nieuw, sociaal en welvarend Neder land. Dit boek beschrijft hoe Lely er telkens in slaagde zijn ideeën te verwezenlijken. Bekend is, dat er bij de afsluiting van de Zuiderzee lange tijd zat tussen de eerste plannen en de daadwerkelijke uitvoering. Ook diende Lely al in 1915 een plan in tot verbetering van de Rijkswegen, met het oog op de toename van het aantal auto's. Dit plan is niet gerealiseerd, maar toont wel veel overeenkomsten met het plan dat in 1927 werd uitgevoerd. Naast bovenstaande activiteiten wordt ook aandacht besteed aan de periode dat hij gouverneur van Suriname was en de vele andere zaken waarmee hij als minister van Waterstaat in drie verschillende kabinetten te maken had. Dit prachtig uitgevoerde boek met vele unieke illustraties in kleur is verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk en is in de boekhandel te verkrijgen onder ISBN-nummer 978 90 8506 4374. 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 46