Uit de Driemaandelijksche berichten betreffende de Zuiderzeewerken Kroniek rto. 48, 15e jaargang, 2007/3 Er is een stadion naar hem genoemd. Hij werd een mythe. En dat in een nage noeg televisieloos tijdperk! Maar wat doet Abe daar in Concordia te midden van leren tassen en aanbiddende jeugd? Jaren zocht ik in archieven, oude kranten, dossiers, bibliotheken en boeken over "Us Abe". Niets! Hoe makkelijk was het geweest de speurtocht op te geven en als onderschrift te geven: beroemde voetballer Abe Lenstra in Hippolytushoef ca 1950. Maar kijken naar zo'n foto zonder tekst is als kijken naar een film waarvan het geluid is weggevallen. Abe in Concordia (foto Maaskant) De Kroniek van het Historisch Genootschap Wieringermeer gaf uiteindelijk de verkla ring. (14e jaargang, 2006, nr 45) Abe was in de Noordkop op uitnodiging van schoenhandel Lut uit Middenmeer. En Lut had ook een winkel in Hippolytushoef. Abe demonstreerde er voetbalschoenen van eigen vinding. Het was 1956 en het liep storm. De kinderen verdrongen zich achter de ruiten om een glimp van Abe op te vangen. Vertederend, die verering. Mijn eigen verering heeft een deuk opgelopen Humberto Tan beschrijft in zijn boek "Het Surinaamse Legioen" de ervaringen van de eerste zwarte Surinaamse voetballer in ons land: Humprey Mijnals (Elinkwijk). Hij wordt zwaar gediscrimineerd. "Vuile zwarte" of "aap" wordt hem toegebeten. De dader: Us Abe!! Maar voetballen kon hij! Stef Zwarts Het Driemaandelijksch bericht betreffen de de Zuiderzeewerken was een officiële uitgave van het Ministerie van Water staat. Het bericht bleek in een grote informatiebehoefte te voorzien. Velen wilden weten hoe het met de vorderingen van het machtige Zuider- zeeproject stond. Deze keer enkele mededelingen uit de Driemaandelijkse berichten van juli 1937. We laten de spelling ongewijzigd. Paarden Het aantal paarden was aan het einde van de verslagperiode 203, waaronder 23 tweejarige begrepen zijn. Door het op stam verkoopen van een belangrijk deel van de te hooien gewassen en het mislukken van een gedeelte lucerne, was de hooioogst zoo gering, dat het huren van paarden hiervoor niet noodig was. Bij 16 paarden werd in den loop van de verslagperiode straalkanker geconsta teerd. Nadat de ziekte zelf bestreden was, traden moeilijk-.heden op bij de genezing van den straal, daar door het staan in mest de wonden niet heelen wilden. Door het gebruik maken van schoenen, gemaakt van geprepareerde kalkammon- salpeterbalen, konden de wonden zuiver gehouden worden en trad langzamerhand genezing in. Thans is ongeveer de helft van de patiënten hersteld. 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 41