J.A.M. PATER Bouwkundige Ontwerpen en Constructies Dorsmolen 2, 1771 PA Wieringerwerf T.0227-603278 - M.06-22488491- www.jampater.nl TOBIAS DE JONG BV Kroniek no. 48, 75e jaargang, 2007/3 uw adres voort architectonische ontwerpen, berekeningen tbv bouwconstructies, EPW, vuurbelastlng en brandoversLag restauratie van monumenten, kleur-advlezen bouwkosten ramingen, toezicht en/of begeleiding BOUWBEDRIJF □□□i Slootvaartweg 1, 1774 PC Slootdorp, Tel. (0227) 58 12 94, fax (0227) 58 13 94 VASTGOED ADVISEURS NIEUWBOUW VERBOUW EIGEN KEURINGSSTATION ONDERHOUDSWERKEN BETONWERKEN EIGEN TIMMERFABRIEK EIGEN CONSTRUCTIEAFDELING GARANT 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 39