Zuiderzeerams uit oude doos Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Terug in de lijd toen het IJssel- moer nog Zuiderzee was. Toen je nog over de botters naar de over kant kon lopen. Toen het water nog zout was en stikvol vis. Dat kan allemaal met een dubbel- dvd van NostalgieNet. Niet Oên maar wei dertien films of frag menten. Van Bert Haanstra ('En de zee was niet meer', uit 1956) tot de uit 1928 stammende folklorefilm van DJ. van der Ven. De laatste een zwartwit "stomme film', maar minstens zo mooi als die van Haatutra. Beide filmers rich ten de lens op de mensen rond de (voormalige) Zuiderzee, Botters varen af en aan. Alles wat nu museum, kitsch en nos talgie is, is op het celluloid le vensechte werkelijkheid. Kei hard. Geen Volcndammcr die nog echt terug wil naar die tijd. Al ziet het er toch romantisch uit als de lampopstckcr de lantaarns ontsteekt <n mannen en vrou wen in klederdracht over de dijk lopen. "Moeders" wandelt met een breiwerkje onder de arm. Maar de centrale verwarming le vert Volcndam nu liever niet meer in voor het oude vissersbe- staan. Die tijd toen iedereen op klompen over dc dijk klepperde. Dat doen re nu per scooter. De Zuiderzeewerken door de ogen van Joris Ivens en Wslly Mullens. Polygoonbeelden van juhana die ccn Mandbeeld voor Lcly onthult tot het ontstaan van de poldcrv die langr.um worden volgebouwd. Kn ook de omscho ling van IJsvclmccrvisserv, alle-, vastgelegd m een dvd-box vol nostalgie tn*KOUS VsiffUnU '«*n O ivtltrttt 120 miftutm *19.95 I58N 97t 90M95790S 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 38