Schedels uit de 17e eeuw De onderzochte schedel. wierikcirmeir - De drie schedels die eind mei werden ge vonden langs de Zeugwcg en de Noorddijkerweg in de Wierin- germeer dateren uit de 17c eeuw. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Insti tuut, dat een van de schedels on derzocht. Het bleek te gaan om een vrouwenschedel uit de 17e eeuw. Beide andere schedels zijn vermoedelijk even oud. De Wieringcrmcer bestond destijds nog niet. Waarschijnlijk zijn de schedels afkomstig uit ge ruimde graven. De herkomst blijft echter onduidelijk, omdat in de polder de laatste jaren geen graven zijn geruimd. Wie even tueel iets kan verklaren over de herkomst of heeft gezien dat de schedels in de berm werden ge gooid, kan contact opnemen met de politic: 0900-8844. Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 doodse winkelstraat in Middenmeer en men behoeft in Wieringerwerf geen wonin gen te slopen en je bent af van de nu zeer auto-onvriendelijke of chaotische parkeer gelegenheid aan de Terpstraat. Nabij het nieuwe winkelcentrum leg je de sportvelden en sportaccommodaties aan en draagt de gemeente zorg voor de bouw van een grote accommodatie voor sociaal- culturele activiteiten. (Wel aardig als De Oude Beurs straks weg is!) Ook de gebouwen voor de Scholengemeenschap Wiringherlant zou men daar in de buurt kunnen bouwen. Een goed voorbeeld hiervan zien we in de Heerhugowaard. Op de lange termijn zal realisering van dit geheel veel goedkoper zijn dan het drie- of viervoudige van alle huidige voorzieningen. In de dorpen kan men de winkels voor de eerste levensbehoeften uiteraard blijvend handhaven naast de horecagelegenheden. Wanneer de uitbreiding van de dorpen, (Waar blijven die 25.000 inwoners overigens?) in dit geval gebeurt richting voornoemd centrum dan creëert men een goed wonen voor alle Wieringermeerders met voor hen allen de belangrijke en goede voorzieningen in de buurt. Voor de "grote" boodschappen hoeft men dan niet meer naar Alkmaar, Hoorn, Den Helder of Schagen. Zo'n centrum in de polder zal het Wieringer- meergevoel versterken en de (bestaande?) rivaliteit tussen de dorpen verminderen. Wjd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 37