Van alles wat Standbeeld Lely even bijdraaien Voorstel Mansholt zo gek nog niet Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 De verplaatsing van het standbeeld van Dr. Ir. Cornelis Lely van het begin van de Afsluitdijk nabij Den Oever naar een plaats schuin tegenover het Monument op de Afsluitdijk heeft aanvankelijk voor de nodige commotie gezorgd. Inmiddels blijkt iedereen zich te hebben neergelegd bij deze ingreep van Rijkswaterstaat. Vreemd is het wel, hoewel hij daar mooi staat, dat Lely nu op zijn sokkel richting Friesland kijkt, zich dus afwendt van zijn levenswerk, de drooggelegde polders. O.i. dient "Lely" een kwartslag gedraaid te worden. Toen de Wieringermeerbevolking in 1946 na de tweede drooglegging voor het grote probleem van wederopbouw stond kwam de jonge Minister Sicco Mansholt met zijn idee van wederopbouw. Tijdens een spreekbeurt in Winkel stelde Mansholt voor om de drie bijna geheel verwoeste dorpen opnieuw op te bouwen op de driehoek tussen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf, zeg maar op de akkers van de Westerterpweg (zuid kant), de Dolfijnweg en Praamweg. (Ook wel "De gouden driehoek" genoemd.) Mansholt wees hierbij op de enorme besparing van kosten (ook in de toekomst). Er zouden maar drie scholen en drie kerken gebouwd behoeven worden in plaats van elk negen. Ook het aantal winkels zou niet in drievoud hoeven te verschijnen. Sport velden en sportaccommodaties zou je centraal bij elkaar kunnen leggen. En dit alles voor de meeste bewoners gemakkelijk bereikbaar. Het voorstel van de jonge Minister van Landbouw kreeg maar weinig bijval. De Commissie Wederopbouw Wieringermeer wees het idee af op financiële gronden. Herbouw op de oude fundamenten zou veel goedkoper zijn dan volledige nieuwbouw elders. Bovendien leek het idee van Mansholt moeilijk te realiseren daar er na de oorlog een enorme schaarste was aan de nodige bouwmaterialen. De meeste middenstanders wezen om redenen van concurrentie de plannen van Mansholt af, en de boeren in 'de gouden driehoek' waren toen zondermeer tegen. Dit plan voor wederopbouw van Sicco Mansholt kwam bij ons bovendrijven toen we in de Wieringermeerbode lazen over de reorganisatieplannen van de winkelstraat (Terpstraat) in Wieringerwerf. Er was sprake van een plan van de Gemeente en een ingrijpend ontwerp van de Zakenclub Wieringerwerf. Beide plan nenmakers stelden t.b.v. een upgrade voor het winkelend publiek de sloop van woningen voor van respectievelijk de Patrijsstraat (Gemeente), de Patrijsstraat, de Terpstraat ("Lange Jammer") en Helfrichlaan (Zakenclub). Uiteraard rea geerden de bewoners van die straten afwijzend. Terug naar plan-Mansholt Zou het niet heel verstandig zijn, speciaal voor de middenstanders van alle dorpen, om centraal in de Wieringermeer één groot winkelcentrum te bouwen met voorkeurs recht voor de huidige middenstanders! Al doende help je zieltogende middenstand van Slootdorp, verdwijnt de toch wat 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 36