Kroniek no. 48, 75e jaargang, 2007/3 Foto C Foto D 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 31