Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Volkswagen), Schaafstra (Loodgieters- bedrijf), Loots (pachter van een boerderij aan de Schagerweg), Meijer (werkzaam bij de Cultuurmaatschappij en later de ZWM) en Leeuw (in dienst bij de Cultuur- maarschppij en later bij Staatsbosbeheer) komen in 1933 naar de nog jonge polder. De familie De Gier vestigt zich in 1936 vanuit Barsingerhorn in Middenmeer. Vader De Gier vindt werk bij de ontginning (bij Dorus List) en is later ook werkzaam bij de ZWM in Middenmeer. De familie Wortel komt vanuit Alkmaar naar Middenmeer. Vader Wortel was in Alkmaar in dienst bij de graanhandel van de Fa. Haytema. Hij verhuist in 1939 naar het filiaal van de Fa. Haytema aan de Industrieweg, waar hij de functie van pakhuischef vervult. Later werkt Wortel bij bouwbedrijf Van Waveren en weer later via de heer Simon Schoon bij Aannemersbedrijf Kingma b.v. De diverse vaders waren ook actief in het gemeen schapsleven van de zich ontwikkelende polder. Zo waren ze lid van het Schoolbestuur, van de Zakenclub Wieringermeer, van het Hipposbestuur Middenmeer, van de vrijwillige brandweer en bestuurslid van de Volkstuinverenging. De meeste vaders hebben ook hun steentje bijgedragen aan de aanleg van het schoolzwembad in het dorp begin 1949. Reden voor de bouw van dit zwembad was het feit dat er enkele kinderen waren verdronken in de kanalen rond Middenmeer. 'De meiden van toen' zijn uiteraard uitgevlogen. Twee van hen wonen nog in de Wieringermeer. De meeste anderen volg den hun man naar elders, zoals Harderwijk, Renkum, Groet en Hoorn, ennein augustus 2008 is de 26ste bijeenkomst om weer lekker bij te kletsen bij Dicky Schaafstra in Schagen, en ook dan zullen de mannen er wederom niet bij zijn. Wjd. Foto gemaakt op de vriendinnendag 15 augustus 2007. Boven v.l.n.r. Nel Klare, Geertje Leeuw, Thea de Gier en Dicky Schaafstra. Onder v.l.n.r. Coba Loots, Nel Braak en Henny Meijer. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 27