Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Ook de schoolreisjes; in het begin met paard en wagen naar o.a. het zwembad in Winkel en op de terugweg (omweg) koek- happen bij een boer aan de Robben- oordweg waren bijzonder in die jaren van soberheid. Maar de grote melkbus met karnemelk en limonade ging in die tijd al mee. Van luxe, zoals nu, was hoegenaamd geen sprake. Toch zeggen ze nu allen deson danks een mooie jeugd te hebben gehad in en rond het dorp Middenmeer, dat nog volop in ontwikkeling was. Op 12 april 1945 werd de klas wreed uit elkaar gerukt door de onderwaterzetting, maar de meisjes zagen elkaar weer in Middenmeer terug in de loop van 1946. Na de lagere school Na de lagere school troffen de meesten van de groep elkaar weer op de huishoud school in Slootdorp en bijna allemaal werden zij lid van de in 1951 in Middenmeer opgerichte gymnastiekvereniging "Turn- lust". Enthousiast vertellen de dames over de jaarlijkse gymuitvoering in hotel Smit o.l.v. Mej. J. Rol uit Alkmaar m.m.v. de grimeur kapper De Jong. "Voor de jeugd rond 20 jaar was er", merken ze op, "destijds niet zoveel vertier in Middenmeer". Naast het gymen bij "Turnlust" was er de jaarlijkse uitvoering van de Wieringermeerfanfare, toen o.l.v. de heer Glabbeek en later Daan Koolhaas, optreden van Operettevereniging "Thalia" en de jaarlijkse Hipposfeesten in het centrum van het dorp en zondags maar voetbal kijken op het Flevoveld. Voor deze meisjes was er geen toegang tot het maandelijkse DWO-bal in hotel Smit en "tijdens Carnaval (van DWO) stonden we met de neus tegen het raam gedrukt jaloers naar al die vrolijkheid te kijken". Programmaboekje van de Jubileumuitvoering van "turnlust" in 1956. Vanwaar gekomen en wat gedaan? De ouders van de nu 72-jarige dames behoren tot de pioniers van de Wieringer- meer. leder heeft op zijn/haar manier bijgedragen aan de opbouw van de polder. Zij kwamen uit de provincie Friesland (Schaafstra), Groningen (Loots), Drente (Meijer) en Overijssel (Leeuw). Van de gezinnen Braak, de Gier, Klare en Wortel liggen de wortels in Noord-Holland. Vader Braak kwam in 1932 naar de Wieringermeer. Als timmerman, wonend in een woonark, heeft hij samen met Simon Schoon als onderaannemer gewerkt aan de bouw van de eerste boerderijen in de pol der. In 1933 trouwde Evert Braak met zijn vrouw uit Venhuizen en begon toen een melkzaak aan de Brugstraat in Midden meer. Het melkventen was Braak al snel moe. Hij begon toen een zeilmakerij aan de Kanaalweg, een bedrijf dat door de nazaten tot op heden wordt geleid aan de Brug straat. De families Klare, (Fordgarage, later 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 26