Camping "LAND UIT ZEE" Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 particuliere woningen gebouwd hebben, mogen ook niet vergeten worden. Wassink had een loods achter de Brugstraat, van Oeveren direct naast Hotel Smit aan de Havenstraat nr. 27 en Kingma onze naaste buurman aan de Kanaalweg. (nu schilder Harms). Deze drie bedrijven waren er al vanaf 1932. De huizen van de Woningbouw zijn echter allemaal door aannemers van buiten de polder gebouwd. Bas Blijdorp Sr. Vervolg in Kroniek no. 49 "Recreatie, recreëren", eigenlijk een heel modern woord. We deden het vroeger ook, alleen heette het toen kamperen. Ook in 1958 kon er al gekampeerd worden in de Wieringermeer. Met name in Wieringerwerf op de camping "Land uit Zee". Eén van de redenen dat de Gemeente aan de heren J. Kruit (Kwekerij "de Terp") en C. de Bakker (groenteboer in W'werf) toe stemming geven om campinggrond te pachten van de Gemeente is, dat er al te veel wild gekampeerd wordt in en om het Robbenoordbos en in de weekenden verschijnen er tenten en tentjes langs de diverse kanalen in de polder. Negen van de tien gezinnen zijn Amsterdammers, die elk weekend komen vissen. De vangsten zijn geweldig. De Gemeente vindt de plannen van de heren Kruit en de Bakker een goed idee. "Zo kan er bovendien meer orde gebracht worden in het gehele kampeervraagstuk en worden ongewenste toestanden voor komen". De Gemeenteraad wordt het maar moeilijk eens over de plaats waar dit kampeerterrein moet komen. Eerst is als definitieve plaats een terrein naast de Terp aangewezen, maar dat is alleen geschikt te maken door ophoging van het terrein, een ophoging die tot stand kan worden gebracht bij de uitvoering van het zwembadplan. Dit plan valt niet bij iedereen in goede aarde, dus komt er een plan om het te laten ontstaan naast het kantoor van Domeinen. Ook dit plan gaat niet door, want in het uitbreidingsplan staat een gebouw getekend: de latere huishoudschool. In 1957 is het College bereid medewerking te verlenen aan de stichting van een kampeerterrein aan de Ome Keesweg in Wieringerwerf. Daar heeft de Gemeente een perceel grond dat op dat moment gepacht wordt door de heer C. Mollema, die later afstand doet van zijn pachtrechten. En zo openen de heren Kruit en de Bakker hun camping van bijna 1 ha groot op 1 april 1958. De heer Kruit, die zelf veel kampeer de, vooral in Scandinavië, en goed Zweeds sprak, stond elke avond bij het monument op de Afsluitdijk om gasten mee te nemen naar de nieuwe camping. In 1958 waren er alleen uit Scandinavië bijna tweeduizend overnachtingen op "Land uit Zee" en voor de rest nog duizend van zeventien nationaliteiten. Een aantal waarvan je later alleen nog maar kon dromen. In 1961 wordt de camping i.v.m. drukke werkzaamheden van de heren Kruit en de Bakker overgedaan aan de heer en mevrouw Vries te Wieringerwerf. De heer Vries beheert de camping tot 1982. Na zijn overlijden beheert mevrouw Vries hem tot 1986. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 22