Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 inwoners alleen konden ze niet leven. Er zijn verschillende mensen geweest die geprobeerd hebben om een zaak op te zetten, maar al spoedig weer verdwenen. Op de plaats van de "Detrabar" zou (volgens zeggen) een apotheek komen, daarna een schoenmaker, maar al gauw is het de zuivelhandel van Evert Braak gewor den. Later Keppel. Aan de andere kant van de Torenstraat verrees de eerste paar jaar niets. De boekhandel en drukkerij van Bosker (uitgever van de Wieringer- meerbode) is in 1934 gekomen. De bedrijfsleider was de heer Th. van Vegten. Dit pand is nu opgenomen in "Kroons Kledingmagazijn". Kroon heeft zich in augustus 1936 gevestigd. Wat nu Braak-zeilmakerij is, was in 1934 een smederij. Eerst van der Geest uit Spakenburg, die geen ervaring als smid in een agrarische gemeenschap had. Tegen over de zaak was een benzinepomp. De zaak is na een paar jaar overgenomen door de firma Hoekenga. Slagerij van^t Riet was ook al heel vroeg aanwezig. Ze slachten toen hun koeien en varkens nog achter in de schuur bij de slagerij. In die tijd hoorde dat zo. Soms was er groot tumult als er een koe of varken de dood probeerde te ontkomen en er vandoor ging. "Wild West" in het dorp om het beest weer te vangen. Bakker de Groote, hoek Poststraat-Sportweg was er ook al. Daarna is de "Kleine Toko" gebouwd, de eerste ondernemer (de naam Roozeboom wordt genoemd) is er niet zo lang geweest. Daarna is de familie Rienstra gekomen. Moeder Rienstra verloochende haar Friese afkomst niet, een vrouw om nooit te vergeten. We zouden bijna nog iemand vergeten "Oma Poot", (nu de Duizendpoot), die tabak, sigaren en tijdschriften verkocht. Bovendien waren er altijd 'pensiongasten' in huis. Elke zaterdag kwam daar een kist met nieuwe boeken uit de Centrale Bibliotheek in Alkmaar. Oma Poot heeft door haar vriendelijk optreden zoveel indruk op me gemaakt dat ik haar na zeventig jaar nog goed voor de geest kan halen. In de Torenstraat was op nr. 4 het post kantoor. Zelfs op zondagochtend kon je daar post afhalen. Op nr. 3 vond je Braak, de groenteboer. Nipshagen op nr. 5, was de man van de elektriciteit en daar kwam ook de radiodistributie vandaan, twee zenders. Elk huis kon aangesloten worden, maar dat kostte een paar centen en de meeste bewoners konden of wilden die niet missen, zodoende dus weinig aanslui tingen. Voor onze pensiongasten was er wel een aansluiting, waardoor wij ook zouden kunnen luisteren. Maar de Bonte Dinsdagavond trein, Negen heit de Klok en Ome Keesie van de VARA en AVRO, waren in "Huize Blijdorp" taboe. Pater Henri de Greve van de KRO stond niet op de verboden lijst We mogen één persoon uit de beginperiode niet vergeten nl. dokter Hoogkamer. Als kind was ik doodsbenauwd voor hem. Hij blonk niet uit in zvn pedagogisch optreden. Eerst joeg hij je de stuipen op het lijf met een paar barse opmerkingen, van "wat mot je?". Daarna kon je al stamelend vertellen wat of je mankeerde. Later bond hij in en hielp je. Maar als arts was hij kundig en de echte pioniers konden geen kwaad over hem horen. Dit waren allemaal mensen die je in je kinderjaren meegemaakt hebt en die een grote rol gespeeld hebben bij de opbouw en ontwikkeling van Middenmeer. Bijna nog vergeten, garage Klare, die was er in 1933 al heel vroeg bij, toen nog helemaal in een uithoek van het dorp. De drie bouwbedrijven die veel van de 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 21