Kroniek no. 48, 15e jaargang, 2007/3 Verdere expansie In de jaren 70 komt Struik met diverse eigen ontworpen machines, waaronder een hakenfrees. In 1976 ontwikkelt Struik een nieuw aanaardsysteem voor rugopbouw in de aardappelteelt en krijgt daarop het patent. In de 80-er jaren is er een grote vraag naar landbouwmachines; er volgt een explosieve groei van het bedrijf. De export in Europa komt op gang, voorna melijk naar Engeland, Duitsland, België en Oostenrijk. Gerrit en Adri Struik stoppen met het dealerschap voor tractoren en besluiten om de twee vestigingen samen te voegen tot één bedrijf: in 1985 wordt een nieuw bedrijfspand op de Schelphorst in gebruik genomen. Struik groeit uit tot een moderne land- bouwmachinefabriek en is een geduchte concurrent voor andere bedrijven. Zo herinneren Gerrit en Adri zich een demonstratie op het land van een akker bouwer met als resultaat dat de concurrent na afloop berustend opmerkte: "Ik had net zo goed thuis kunnen blijven". De order portefeuille was soms zo groot dat er wel eens nee verkocht moest worden: zo ging een order van 150 frezen naar de Oostbloklanden niet door. Vanaf 1990 komt het zwaartepunt meer en meer op de export te liggen en momenteel voert Struik naar 76 landen over de hele wereld zijn machines uit. De laatste groeimarkten zijn Rusland en China. In 1984 waren Hendrik Struik en Anna Monshouwer 50 jaar getrouwd en bestond het bedrijf 50 jaar. In het midden het bruidspaar met links op de foto Cerrit Struik met echtgenote, rechts Adri Struik met echtgenote en daarachter het personeel. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 14