Kroniek no. 48, 75e jaargang, 2007/3 Na de oorlog De jaren na de oorlog kenmerken zich door een toenemende mechanisatie van de landbouw en ook de smederij van Struik verandert langzaam maar zeker in een landbouwmechanisatiebedrijf. Vlak na de oorlog bestelt Struik 30 vlastrekmachines i.v.m. de opkomende vlasteelt. Enige jaren later verkrijgt Struik het dealerschap van Ferguson-tractoren. En behalve de handel in landbouwmachines wordt ook het ont wikkelen en vervaardigen van landbouw werktuigen meer het meer het visitekaartje van Struik. Eind jaren 50 doen de zonen Gerrit en Adri volop mee in het bedrijf. Gerrit begint in 1959 het bedrijf in Wieringerwerf en Adri volgt zijn vader in 1960 op in Slootdorp. De eerste door Struik ontworpen machine, een verkruimelaar, komt op de markt. In de jaren 60 wordt de volveld rijenfrees een succesvolle opvolger van de verkruimelaar. Behalve bekendheid in de Wieringermeer en omstreken krijgt Struik van lieverlee landelijke bekendheid. Ondertussen nam de bedrijvigheid in de winkel aan de Kerkstraat af; schaatsen schijnen daar nog het langst te koop zijn geweest. In september 1950 werd het 20-jarig bestaan van de Wieringermeer gevierd met o.a. een grote trekkershow. De middenstand liet z'n waren zien in een grote tent in Slootdorp. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 13