Kroniek no. 48, 75e jaargang, 2007/3 De eerste jaren Op het bedrijf aan de Kerkstraat stonden 2 hoefstallen. Verspreid in de polder nog eens drie. Voor zijn werk heeft Hendrik Struik honderden kilometers op de fiets afgelegd, in het begin vooral over met schelpen verharde paden. Vier nieuwe ijzers kostten in die tijd f 2,80; 50 cent daarvan was voor de smid. Paarden die beslagen moesten worden verzamelden zich op de plaatsen waar een hoefstal stond. Zo herinneren zonen Gerrit en Adri Struik zich nog dat het aan de Kerkstraat soms dringen was, zo vol stond het met paarden. Bij paardenkeuringen in het Slootdorpse bosje kregen de paarden bij de smederij een nummer in de hals gebrand. Of dat voor of na de keuring was en met welk doel wisten ze niet precies te vertellen. Wel konden ze zich herinneren dat de fiets werd ingeruild voor een Chevrolet met laadbak. Ook het onderhoud van de landbouwwa- gens was een taak van Struik. De vraag rees of het niet handiger was om de wielen met ijzeren beslag te vervangen door luchtban den. Op de brug bij de coöperatie werden 2 wagens opgesteld. Na een duwtje bleek dat de wagen met luchtbanden het verste kwam. Of Struik maar even 4 x 400 lucht banden wilde leveren: een mooie order. Vanaf 1934 kwamen de eerste boeren in de polder en ontstond ook de handel (en reparatie) in landbouwwerktuigen. In de winkel op het bedrijf kon je gereedschap en o.a. kachels, fietsen en schaatsen kopen. De onderwaterzetting was een vervelende onderbreking, het bedrijf werd tijdelijk verplaatst naar Wieringerwaard. Op 11 december 1945 was Struik echter al weer terug aan de Kerkstraat. Dankzij een uitstekende bouw - er was zelfs geen dak pan verloren gegaan - stonden huis en smederij nog stevig op zijn plaats. Na de oorlog werd Struik dealer van Ferguson-tractoren; inmiddels is het bedrijf uitgebreid met een grote schuur. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 12