Nieuwe leden en mutaties ledenbestand Ontvangen artikelen Kroniek no. 47, 75e jaargang, 2007/2 Het bestuur verwelkomt als nieuw lid: N. Westra - Kok, Kastanjelaan 22,1775 EH Middenmeer J.J. Leijten, Gaastlaan 79, 8304 JE Emmeloord Y. Blijdorp, Rietveldlaan 37, 6708 SN Wageningen A. Meijerink, Middenweg 29,1764 KL Breezand K. Swaag, Heereweg 12,1768 BC Barsingerhorn Fam. Weening, Frankrijklaan 22,1966 VD Heemskerk Verhuisd: Fam. S. Hoeksma van Slenk 6 naar Spade 47,1771 DA W'Werf. Overleden: Mevr. T. van Boheemen - Bruin te Wieringerwerf De heer J. Gepkens te Slootdorp De heer H. Dijken te Wieringerwerf De heer j. den Engelsen te Middenmeer. ZATERDAG 8 SEPTEMBER MONUMENTENDAG Op deze dag kunt u van 10.00 tot 17.00 uur terecht in gemaal Lely om kennis te nemen van de verzameling van de heer Ed Voigt uit Lelystad betreffende leven en werken van Dr. Ir. Cornelis Lely. Het is mogelijk dat de tentoonstelling ook op zondag 9 september nog is te bewonderen.(Let hiervoor op berichten in de pers.) - M. Kroon: Herstructureringskrant Middenmeer .nummer 5, okt. 2006; vulpen accountantskantoor Silvis en Vos; koffiebeker met logo van 't Riet; gebedsrolletje t.g.v. fusie tot Prot. Gemeente Middenmeer 13 mei 2005; Koetelkrant nr. 53, 2007. - K. Dekker: 2 CD - Rom met kaarten en foto's W'meer en Noord Holland. - CAV W'meer: 2 plattegronden W'meer met namen van pachters november en december 2006; Excursiegids 1992 St. Proefboerderij van Bemmelenhoeve. - J. van Griethuyzen: 10 foto snapshots - Wieringermeer. - J. Schievink: pijpenkop; hals van flesje. - G.Gerritsen: jaargang Wieringermeerbode 2006. - R. Gouwenberg: "De Tjilpkrant", schoolkrant van de gezamenlijke scholen Slootdorp 1976. - E. Vos: foto's 4X; bewijs van aandeel Woningbouwvereniging Middenmeer; krant 3 mei 1966; de Terp als reddingsboei door Pie; Het tij gekeerd - Zuiderzeeproject - RIJP nov. 1996; tijdschrift Vorsten met foto's A. Vos. - T. Teeling: Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland - Oud en Nieuw 2006; 3 ansichtkaarten: Gemaal Lely en oogsten, bouw schelven. - S. Kerckhoffs: tekening boerderij H 58; benzinebonnen 1972. - J. Rustenburg: foto's van bunkers zuiden van de polder. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 4