i Van de redactietafel Geachte lezer, De nieuwe lay-out van de vorige Kroniek is, zoals we van velen vernamen, in de smaak gevallen. U treft in dit nummer natuurlijk de vaste rubrieken aan, waarvan 'Toen: 50 jaar geleden'vanwege plaatsgebrek in de uitgave no. 46 ontbrak. Daarom deze keer een dubbele portie daarvan. Aandacht is er in deze uitgave voor het wel en wee van het Slootdorpse bedrijf Van der Kooi's Woninginrichting, dat vanaf maart 1934 in onze polder aan de weg timmert. Met de heer De Groot kijken we terug op een periode van de Landbouwhuishoud- school te Wieringerwerf. Ina Hoogenbosch tekende zijn herinneringen op. Het bedrijf Haijtema Agrotheek B.V. in Middenmeer viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Daarom deze keer een portret van deze bloeiende onderneming. De planologen die zich destijds over de inrichting van de Wieringermeer bogen situeerden in de 'toekomstige' polder 14 woonkernen, waarvan een 9-tal z.g. arbeidersplaatsjes aan de rand van de Kroniek no. 47, 15e jaargang, 2007/2 polder. Op een kaartje uit 1930 staan de geplande dorpjes aangegeven. We hebben geprobeerd een verklaring te geven van de naamgeving van deze dorpen en 'gehuch ten'. De planologen van toen zouden hun ogen uit kijken als ze de huidige ontwikkelingen in onze Wieringermeer zouden zien. In de zuid-oosthoek verrijst een glazen stad, die de concurrentie aangaat met de bekende glazenstad in het Westland. Andere 'planologen' zijn al jaren bezig met het realiseren van een Wierin- gerrandmeer in het noordoosten van dezelfde polder. De nieuwste insteek lijkt 'de Schorrenvariant' te worden met zo'n 1845 woningen. De planologen van toen hadden de iets kleinere woonkern 'Robben oord' op het oog. Deze Schorrenvariant zal een hele hap van het huidige Robbenoord- bos wegnemen. Voor ons een reden om een artikel te schrijven over de beplanting van de Wieringermeerpolder. Adam Landman van de Schager Courant gaf 'In 60 secon den' een visie op de plannen betreffende het toekomstige randmeer. Zou 'onze grootse planoloog', Ir. Cornelis Lely, blij zijn met al deze ontwikkelingen? Schets van de Schorrenvariant Veel leesplezier. Namens de redactie, Wil Datema.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 3