Kroniek no. 47, 75e jaargang, 2007/2 de buitenwegen zag men af van de stichting van de gehuchten langs de rand van de polder. Al gauw bleken de drie eerst gestichte dorpen voldoende om de nieuwe bewoners op te vangen. Toch werd er in 1957 een vierde dorp gesticht. Ook hierbij werd door het toenmalige College van B W de nadruk gelegd op de vestiging van landarbeiders, waaraan toen nog een grote behoefte bestond. Dit door het College gehanteerde criterium werd niet lang daarna ingehaald door de snelle opkomst van de mechanisatie in de land- en tuinbouw. Veel van de eerste bewoners van Kreileroord vonden later werk bij bedrijven in de Ijmond (Hoogovens) en de Zaan streek. Naamgeving van de dorpen en arbei dersplaatsjes in de Wieringermeer. De naam Slootdorp, dat overigens aanvankelijk Sluis I werd genoemd, heeft de naam waarschijnlijk te danken aan de diepte "De Sloot" die zich destijds bevond tussen de ondiepere 'Kooltuinen' en 'Wieringerwaard' nabij De Haukes. De naam Middenmeer, eerder Sluis III, lijkt logisch gezien de situering midden in de Meer. Het woord 'werf' in de naam Wieringerwerf verwijst oorspronkelijk naar 'opgehoogde grond'. In het Oostfries 'warf', waar het verwees naar opgehoogde grond voor een hoeve. Nieuw-Almersdorp is een verwijzing naar het oude Almedorp, schuin boven de plaats Opperdoes, of naar de vroegere zandbank 'Almedorper Zand' ter plekke. Volgens etymologen betekent het woord 'alm' stil of vredig. Wagendorp dankt haar naam waarschijnlijk aan het Wagenpad, een doorgang in de Zuiderzee benoorden Andijk en Medem- blik. Robbenoord onder Den Oever verwijst naar de Zout- of Robbenplaat die daar lag. 's Zomers bij laag water lagen de zeeh onden zich daar (soms) te koesteren in de zon. Oude Zeug is vernoemd naar de zandbank ter plekke, die vanwege haar vorm 'De Oude Zeug' werd genoemd. Dan is het niet zo vreemd om een plaatsje ten westen hiervan West-Zeug te noemen. Lagerdoes zal de tegenhanger zijn van het dorp Opperdoes. 'Does" betekent oor spronkelijk 'begroeid laag moeras'. Nieuw-Gawijzend herinnert aan Gonsende of Gawijzend, een middeleeuws dorpje gelegen in het zuiden van de Wierin germeer, dat omstreeks 1350 onder water verdween. Oostgroet en Oostwaard waren respec tievelijk gepland ten oosten van de Groetpolder en de Wieringerwaard. 'Waard' betekent oorspronkelijk 'laaglig- gend land'. Ulkesluis dankt haar naam aan het vroegere Ulkediep, een uitloper van het Amsteldiep tussen Wieringen en de Anna Paulownapolder. 'Ulke' is afgeleid van het woord 'nukal', later 'ukele' en betekende 'hoogte'. Houkessluis verwijst naar de sluis in de Slootvaart nabij het Wieringer dorp De Haukes. We verwijzen verder graag naar de historische kaarten op de volgende pagina's. De naam van het dit jaar jubilerende dorp Kreileroord verwijst naar het vroegere Kreilerwoud, destijds gelegen ten oosten van de Wieringermeer. Xreifof ^KreiTwas de naam voor een met struiken begroeide zandplaat in een ondiepe zee. Wjd. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 21