Kroniek no. 46, 15e jaargang, 2007/1 Wieringermeergemeenschap o.a. bij de Tennisvereniging "Middenmeer" en Gerrit's voorzitterschap van de Voetbalvereniging "Flevo" en de Woningbouwvereniging "Middenmeer".Wanneer hij vanaf de A7 Middenmeer binnenrijdt ziet hij aan zijn linkerhand met grote voldoening de vestiging "De Kroonwaard", een complex voor de ouderen dat tijdens zijn voorzitterschap werd gerealiseerd. Het behoeft geen betoog dat het runnen van zo'n groot buiktransportbedrijf ondernemersgeest vereist. Dat behalve Cees ook de kinderen Janine en Ard hiermee besmet zijn moge respectievelijk "De Tuin van Middenmeer" en het Autohandelsbedrijf in Zwaagdijk aantonen. BCJTTER BOTTER BOTTER ÜUTT.I BOTTER BOTTER BOTTER BOTTER BOTTER Foto van alle medewerkers van en betrokkenen bij Batter b.v. bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan in 2006. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2007 | | pagina 24