OPROEP AAN DE LEZERS SUCCESVOL DE DISTRIBUTIEDIEFSTAL IN WIERINGERWERF De heer Geertsma was één van de leden van een gereformeerde verzetsgroep in de Wieringermeer. Die was ontstaan uit activiteiten van Cathrinus Douma, schuilnaam Idsardi, leider van de L.O. (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) Wieringermeer. In maart 1943 werd Geertsma door Douma benaderd: Wat wist hij over dat meisje Geusebroek dat de kluis van het distributiekantoor beheerde? Kende Geertsma haar ouders, kwam ze uit een goed nest? Was ze betrouwbaar? Geertsma kende Annie's ouders heel goed en kon een goede beoordeling geven. Geusebroek en hij waren beiden loodgieters en kwamen elkaar wel tegen. Door nieuw in te voeren distributiestamkaarten bestond het gevaar dat er een grootscheepse fraude met bonkaarten aan het licht zou komen. De Wieringermeer was vergeven van onderduikers die allemaal te eten moesten hebben, al bestonden ze officieel niet en ze dus ook geen voedselbonnen hadden. Iedere week kwam uit Heerhugowaard Cornelis Wagenaar op de beurs in Middenmeer. Wagenaar was onder de schuilnaam Wessels districtsleider van het verzet in de Kop van Noord-Holland en bracht altijd bonkaarten voor de onderduikers mee. Door invoering van nieuwe stamkaarten, die al in de kluis van het distributiekantoor klaar lagen, zou dit bedrog ontdekt kunnen worden. Dus de stamkaarten moesten verdwijnen! Boer Melle Jacobi, ook lid van de verzetsgroep, heeft twee avonden lang op Annie's ouders uit Hippolytushoef ingepraat, eer zij toestemming aan hun dochter gaven om aan het riskante karwei mee te werken. Annie overwon haar angst en beloofde de administratie aan het verzet over te dragen. De hele operatie kwam in een stroomversnelling toen de autoriteiten de stamkaarten eerder wilden invoeren dan gepland. Hadden ze lucht van de operatie gekregen? Er moest worden geïmproviseerd. Op een woensdagmiddag, in de schafttijd tussen 12.00 en 13.00 uur zonderde veldwachter Noot, sympathiserend met de actie, zich wegens gesimuleerde darmklachten langdurig in het toilet af. Annie moest de administratie in zakken door een raampje naar buiten duwen. Er was zoveel papier dat het niet in haar fietstassen paste. Ze moest drie keer heen en weer om alles mee te krijgen. De 93-jarige M. Geertsma, Zuiderpark 9, Wieringerwerf, was nauw betrokken bij de geschiedenis van Annie Geusebroek en de ontvreemding van bon- en stamkaarten op het distributiekantoor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hieronder volgt zijn verhaal. door Stef Zwarts, redacteur "Op de hoogte" van Hist. Vereniging Wieringen. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2005 | | pagina 11