VARIA Heeft u boeken of foto's, films, video's of andere materialen van historische waarde, of zelf geschreven belevenissen betreffende de Wieringermeer, laat het ons weten, of geef het ons in bewaring voor het nageslacht. Het Genootschapshuis aan de Brugstraat no. 11 in Middenmeer is iedere zaterdagmiddag voor publiek toegankelijk van 14.00 - 17.00 uur, en verder op afspraak, bijv. b.g.v. een familiereünie. Ter plekke kunt u bijv. de archieven inzien en eventueel kopiëren, (a 0,10 per stuk). Meenemen naar elders, zult u begrijpen, niet toegestaan. Vanaf april is in ons Genootschapshuis een tentoonstelling te zien over het leven en werk van dr. Ir. C. Lely i.v.m. zijn 150e geboortedag. Oproep Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Wieringermeer vraagt de Archiefcommissie uw medewerking aan de in te richten jubileumtentoonstelling. Eén onderdeel daarvan zal zijn "Blik op de Polder". Onze vraag is: Uw foto met daarbij uw verhaal! Dat is in het kort onze vraag. De foto's blijven uw eigendom en aan het eind van de tentoonstelling krijgt u ze retour. De foto kan uw mooiste plekje in de Wieringermeer zijn; een bijzondere gebeurtenis in het dorp; een ingemetselde gevelsteen, een sportwedstrijd; de eerste schooldag van uw kind; etc. etc. Uw verhaal daarbij willen we graag horen. De plaats en de datum en de namen van de personen die op de foto te zien zijn, èn waarom dit nu juist uw bijzondere foto is. Duik eens in uw fotoalbum(s), en laat ook andere mensen ervan genieten. Inleveren bij: Genootschapshuis, Brugstraat 11, 1775 BC Mmeer. lm levertermijn: tot eind februari 2005. De heer P. Zuidhof te Heerhugowaard reageerde op de vraag "Wie weet wie de mensen zijn op deze foto?" (pag. 7 van de vorige Kroniek no.38.) Mijn vader, Albert Zuidhof, zit op de tractor, een Allis Chalmers, en ik, Piet Zuidhof, nu wonende te H.H.waard, sta als jongetje achter op de zelfbinder. De houding van de tractorchauffeur is echt die van mijn vader en ik ben ook absoluut herkenbaar". HET GENOOTSCHAP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WIERINGERMEER IS EEN VERENIGING VOOR ALLE (OUD-) BEWONERS VAN DE POLDER, OMDAT WE SAMEN DIE GESCHIEDENIS MAKEN. In deze rubriek doet de redactie allerlei korte mededelingen. Ook vragen, korte opmerkingen en verzoeken uwerzijds kunnen in deze rubriek worden opgenomen. We willen graag dat de Kroniek een blad wordt van en voor alle leden. U kunt daartoe de redactieleden benaderen. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 8