ONTVANGEN ARTIKELEN K. Hoes: tegel t.g.v. 50 jaar Rentambt W'meer 1941-1991. J. Bakker: Handleiding bij gebruik van landbouwwerktuigen... H.A. Heinen en A.J. Waiboer, 1941. W. Datema: kaurischelp uit W'meer. N.n. beker 50 jaar Zeeman B.V. 1945-1995. L. Kuiper-Couvert: kopie van trouwboekje ten name van Grietje Lely en Loures Couvert 11-11-1900. B. Bakker: map met tekeningen plattegronden van boerderijen en woningen W'meer. L. Baart: 2 petten zomerpetten met insigne wapen W'meer. P. Koomen: kwartetspel gemeente W'meer 50 jaar. B. Blijdorp: 3 foto's van gereformeerde kerk Slootdorp. J. Wortel: menukaart Hotel Smit Middenmeer; Schager Courant 18 febr. 1963. M. Maris: kroniek van Genootschap nr. 13 t/m 37. Fam. Van Til: kroniek nr. 18. T. Teeling: foto reünie le MoederMavo 8 maart 1986. I. Biesheuvel: tekening Vickers - Wellington - MK-1 gecrasht 11-4-1942. M. Bischoff Tulleken: Gewicht voor zaaimachine in vorm van zakje, ten name van Rud Sack Leipzig. 2 plankjes van aarpappelkistjes: J. de Jong en J.J. Punter; 20 foto's van gemaal Leemans en Lely (recent). W. Jorink: 4 gemeentegidsen W'meer. P. Buysse: penning: Het Joodse Werkdorp Nieuwe Sluis 1934-1941; telefoonklapper met wapen W'meer; jaarverslag ver. Van bedrijfsvoorlichting 1945/1946; bedrijfsvoorlichting: enquête oogstjaar 1941; tas Haarlemmermeer: tekst"Pionieren zonder grenzen". Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve 1942-1997, boekje 4 ex. S. Blaauboer: door oude schoolboeken; fosfaatbemesting op bouwland in de W'meer 1955. D. Kallewaard: lepel van kavel L 79 met beschrijving ouderdom in bruikleen). G. Walsma: 2x distributiestamkaarten t.n.v. G. Walsma met enkele bonnen; Friesche Almanak 1941. W. Hertoghs: vuurstenen bijl. A.J. Lindenbergh: Boeren op nieuw land, landbouw in de IJsselmeerpolders, uitg. RIJP 1978; uitgave mei 1977. T. Kranenburg: Land uit Zee; gids 6-9-1950 Slootdorp. Tien Jaar W'meer, excursiegids 1930- 1940. Over de bodemkundige gesteldheid v. d. W'meer 1936, Ir. A. J. Zuur. Bindit Holland V.O.F. (de heer C. Radstake) 1600 systeemkaartjes. De voormalige Dr. Ariënsmavo te Middenmeer. De griffioen aan de gevel siert nu het Moedermavomonument, dat op 28 okt. 2004 werd onthuld.(zie ook artikel in deze Kroniek). 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 7