A. R. J. OS. Gewest „Wieringermeer." seerd te Wieringerwerf. Kosten per les: f. 0,50. Opgave is mogelijk bij S.P. Dekker te Middenmeer, W. van Liere te Slootdorp en J. van Amerongen te Wieringerwerf. Optreden in Beurszaal Hotel Smit Te Middenmeer treedt begin oktober 1954 het landelijk bekende koor het "Mastreechter Staar", bestaande uit 160 leden, op o.l.v. Martin Koekelkoren. Nog niet zo bekend Het A.B.C.- Cabaret met o.a. Wim Kan en Corrie Vonk treden op donderdag 14 okt. '54 op in Cinema De Haan in Hippolytushoef. Er rijdt voor de cabaretliefhebbers een speciale bus door de Wieringermeer De keeper scoort Keeper Martien Van Langerak scoorde het 15e doelpunt (penalty) in de wedstrijd van het le elftal van DWOW tegen de ploeg van AGSV uit Aartswoud. De eindstand werd 16 - 0. Ons Centrum Het verenigingsgebouw nabij de Gereformeerde kerk te Wieringerwerf - het latere "Ons Centrum" werd op 19 okt. '54 aanbesteed. Rond diezelfde datum kwam in dat dorp de herbouw van de gymnastiekzaal aan de Sternstraat gereed. Schoolmelk-subsidie De raad van gemeente Wieringermeer gaat tijdens haar vergadering op vrijdag 22 oktober akkoord met het verlenen van een bijdrage van f. 2,50 per jaar per kind in de extra kosten verbonden aan het verstrekken van schoolmelk op de lagere scholen in de polder. (Er werd schoolmelk gedronken vanaf 1952.) Jaarloon in 1954 Een schrijfster - typiste op ons gemeentehuis verdient per jaar tussen de f. 1662,- en f. 2316,- Dit blijkt uit een oproep aan sollicitanten voor deze functie bij de gemeente Wieringermeer. Afscheid burgemeester G.G. Loggers Per 1 nov. 1954 is de heer G. G. Loggers, benoemd tot burgemeester van Aalsmeer na een ambtsperiode van 13 jaar in de Wieringermeer. Propaganda De NCRV, (met de Marinierskapel), de KRO, met o.a. Cees de Lange), en de VPRO organiseerde kort na elkaar een propaganda-avond in Hotel Smit te Middenmeer. De eerste bewoners in de A.C. de Graafstraat De eerste 12 van de in totaal 44 te bouwen woningen in de A.C. de Graaf straat te W'Werf werden eind 1954 toegewezen aan: (de straatnummers 18 t/m 40) G.H. Bauer, W. Jorink, E. de Vries, J. van Huizen, N.G. Beemsterboer, R. Mud, H. Hoekstra, A. Vos, W. Delfstra, F. Scheerstra, C.J. Bos en J. P. Wigbout. De A.R. Jongeren-Studieclubs van Medemblik, Middenmeer, Opperdoes, Slootdorp en Wièrih!- gerwerf beleggen op Woensdag avond! 6 October 1954, 8 uur in de GereT Kerk van Wieringer werf een openbare vergadering. Als spreekster treedt op: mevr. Attema-Roosjen,met' hetonder werp: „Christelijke politiek ook voor de vrouw én hét meisje". De hr E. v. Ruller, uit Gronin gen, zal refereren over: „Om de mens als schepsel Gods". Mej. Betty Broer, alt, zal enige zangnummers ten gehore bren- i gen. 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 50