VAN DE REDACTIETAFEL Is het u opgevallen bij het lezen van de Colofon hiervoor, dat één van de redactieleden een nieuw emailadres heeft? Zeker zal u toch wel zijn opgevallen dat de redactie is uitgebreid met een nieuw lid, t.w. Ineke Swier uit Wieringerwerf. Wij zijn blij met de uitbreiding van de redactiestaf met een vrouw die hier geboren en getogen is. Deze Kroniek is weer gevuld met een grote diversiteit aan artikelen. Zo nemen we de draad weer op van de serie over "De Mechanisatie van de landbouw in de Wieringermeerpolder" Eerder plaatsten we een aflevering hiervan in de Kronieken 30 en 34. De redactie van het blad "Op de hoogte" van de Historische Vereniging Wieringen zoekt antwoorden op vragen over het distributiekantoor in Wieringerwerf en vraagt wie zich de gangen van Annie Geusebroek nog herinnert ten tijde van de Tweede Wereld-oorlog. We schenken aandacht aan de onthulling van het Moedermavo-monument te Middenmeer en verdiepen ons in de start van deze zo belangrijke vorm van 2e kansonderwijs. De nu 95-jarige Jan de Jong te Alkmaar herinnert zich nog heel goed de diensttijd bij de PTT die hij in de Wieringermeer doorbracht. Droevig is het verhaal van zijn buurvrouw, van destijds, mevr. D. Admiraal, die met haar pasgeboren baby het vluchten voor de onderwaterzetting op 17 april 1945 niet overleefde. Een groot gedeelte van deze Kroniek is gewijd aan 'de pionier van de Wieringermeer bij uitstek', Dr. Ir. S. Smeding. Vijftig jaar geleden nam hij wegens pensionering afscheid van de bewoners van de eerste Zuiderzee- en eerste IJsselmeerpolder. Een boeiend mens. Natuurlijk komt u in dit nummer ook weer de gebruikelijke rubrieken tegen, zoals de Boekbespreking, die deze keer gewijd is aan het boek "Langs gewonnen velden", waarin de vele facetten van Smedings werk worden belicht; Toen: 50 jaar geleden; Varia en Uit de Driemaandelijksche Berichten. Het bestuur van ons Genootschap hoopt in het komende jaar, als de Wieringermeer 75 jaar bestaat, de 1000 leden te passeren, en de redactie hoopt op veel verhalen uit de periode 1930 - 2005, waarmee we de volgende Kroniek tot een echt ledennummer kunnen maken met boeiende verhalen. Dat er veel goede herinneringen bij u boven mogen komen bij het lezen van deze 39ste Kroniek. De redactie. dr. ir. Smeding 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 5