TOEN: 50 JAAR GELEDEN In deze rubriek doen wij verslag van feiten en gebeurtenissen die 50 jaar geleden, (dus in dit geval in 1954), plaatsvonden in de Wieringermeer. Als bron gebruikten wij de Wieringer- meerbode. Wapen Wieringermeer Bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1954 kreeg de gemeente Wieringermeer een wapen. Twee zeemeerminnen steunen een schild, waarop een Franse lelie is afgebeeld, die herinnert aan de grote pionier van de inpoldering, Dr. Ir. C. Lely; twee zeevissen en vier zeesterren roepen herinneringen op aan de vroegere bewoners van dit gebied, terwijl een springend projectiel op de onderwaterzetting van 17 april 1945 wijst. Aan te bevelen Voor het bezoeken van een concert van het Noordhollands Philharmonisch Orkest in FHotel Smit te Middenmeer is er in 1954 het volgende Comité van Aanbeveling: Mej. G. Andringa, F. Bakker, N. Beemster, W. Bossema, J.P. Burger, P. Cnossen, Past. E. Determeijer, P.J. Kemmeren, J.W. Lammers, G.G. Loggers, S. Mook, H. Pol, G. Reijenga, R. Righarts, J. Slikker, A.J. Tamsma, Ds. J. Vink, Ds. D.van der Wielen en Mej. G.J. van Zadelhoff. Myxomatosis Vanuit Frankrijk verspreidt zich de zeer gevreesde besmettelijke ziekte myxo matosis in september 1954 over West- Europa. Konijnenhouders in de Wieringermeer, waar deze ziekte nog niet is aangetroffen, wordt aangeraden om hun tamme konijnen z.s.m. te laten enten door de dierenarts. Start bouw Kreileroord Flalf september 1954 heeft het gemeentebestuur van Wieringermeer het aanleggen van bestrating, trottoirs, riolering en achterpaden i.v.m. de voorgenomen bouw van de eerste 90 woningen in het te stichten Dorp IV, (de naam Kreileroord was nog niet bekend), opgedragen aan de laagste inschrijver, de Fa. J. Kingma Zn te Middenmeer voor f. 65. 964,- Onthulling standbeeld Dr.Ir. C. Lely Op 23 sept. 1954 onthulde H.M. Koningin Juliana het standbeeld van Dr. Ir. C. Lely op het terrein tegenover het Museum van de Zuiderzeewerken nabij Den Oever. In het voorprogramma van Cinema De Haan te Hippolytushoef werd veertien dagen later een korte film vertoond van deze onthulling door de Koningin. Ereprijs Burgemeester G. Loggers reikte op woensdagmiddag 22 september 1954 aan de winnaar van het door de stichting Hippos georganiseerde springconcours te Middenmeer, de heer H. Dijken, de ereprijs uit. Deze prijs was beschikbaar gesteld door Z.K.H. Prins Bernhard. "De Prins geeft daarmee te kennen, dat de liefde voor het paard in deze gemechaniseerde polder moet worden aangemoedigd". Cursus wereldtaal In september 1954 is de eerste cursus Esperanto voor beginners georgani- 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2004 | | pagina 49